Over SOML

SOML staat voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg en bestaat uit 7 verschillende scholen voor voortgezet en Nt2-onderwijs verdeeld over 8 locaties. Met zo’n 950 medewerkers bieden wij passend en uitdagend onderwijs aan ruim 7000 leerlingen.

Bij ons is het geen one size fits all. Onze leerlingen kiezen namelijk de school én de onderwijsroute die bij hen passen. Onze medewerkers inspireren, raken en motiveren de leerlingen op hun persoonlijke leerroute. Zo zijn onze leerlingen straks klaar voor de volgende stap in hun schoolloopbaan en de maatschappij van nu en de toekomst. Daarbij streven we bij SOML ook naar een optimale organisatie. In zo’n organisatie pakt iedereen zijn rol en worden onze visie, missie en kernwaarden uitgedragen én ingevuld.

Persoonlijk en passend
Onze scholen hebben allemaal hun eigen karakter, aanbod en profiel waardoor leerlingen en ouders/verzorgers écht iets te kiezen hebben. Ook tijdens hun schoolcarrière zijn onze leerlingen vrij om nog meer hun eigen voorkeuren te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan internationalisering of technologie. Of extra aandacht voor ondernemerschap, cultuur en sport. Zo kunnen onze leerlingen er zeker van zijn dat het onderwijs precies bij hen past en dat ze hun talenten optimaal ontplooien.

Streven om het nóg beter te doen
Met onze brede blik en innovatieve bril op, kiezen we er dan ook voor leerlingen iets extra’s te bieden. Dat is een bewuste keuze. Want SOML-scholen willen méér zijn dan alleen aanbieders van goed en passend onderwijs. Zo hebben we het vernieuwende onderwijsconcept Agora bedacht en vormgegeven. Dit wordt al jaren succesvol aangeboden aan steeds meer leerlingen op Wings Roermond. Maar denk ook zeker aan bijvoorbeeld Technasium, Cultuurprofielschool, tweetalig onderwijs, leren met devices en 20/80-onderwijs. Dat geeft aan dat wij het goede doen. Maar SOML zou SOML niet zijn als we niet zouden streven om het nóg beter te doen.

SOML in verbinding met de omgeving

De omgeving van onze scholen is voor SOML zeer belangrijk. Die buitenwereld vormt namelijk een belangrijk onderdeel van onze leeromgeving. Sámen met bedrijven, instanties, (overheids-)instellingen en andere onderwijsaanbieders zorgen wij voor de ontwikkeling van de leerlingen. Want alleen in de praktijk leren ze wat het latere leven te bieden heeft en wat verschillende beroepen inhouden. We proberen daarom zoveel mogelijk professionals binnen de school te halen, én leerlingen buiten school zoveel mogelijk de (beroeps-)praktijk te laten ervaren. Zo voeren de leerlingen opdrachten uit voor het bedrijfsleven en leren ze hoe het er in de echte wereld aan toegaat. En medewerkers maken op hun beurt kennis met de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied: win-win!