ICT  & Privacy

Bij SOML gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Ook ICT verdient zorgvuldig gebruik. Om zowel off- en online duidelijkheid te hebben over wat wel en niet mag en kan, hebben we een aantal regels opgesteld. 

Gebruik van ICT

Tegenwoordig speelt een groot deel van ons leven zich online af. Om ook online duidelijkheid te hebben over wat wel en niet mag, heeft SOML regels opgesteld voor online gedrag en het gebruik van ICT-middelen op of voor school. Verder wordt er gebruikgemaakt van de publieke clouddiensten van Google (onder andere Gmail, Google Drive, Google Calendar). Bij het gebruik van deze diensten gelden niet de voorwaarden van SOML, maar die van Google. 

Privacy

Bij SOML gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. In ons privacyreglement staat alle belangrijke informatie over hoe wij binnen SOML omgaan met persoonsgegevens. De privacyverklaring heeft betrekking op al onze (school)websites. Vragen over privacy kunnen gesteld worden bij de privacy officer van SOML, via privacy@soml.nl

Meldplicht datalekken

We doen er alles aan om persoonsgegevens te beschermen. Ontstaat er toch ergens een datalek, dan maakt SOML (indien nodig) meteen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Iedereen kan ons hierbij helpen. Is er (misschien) een datalek? Meld dit direct bij de privacy officer van SOML via privacy@soml.nl. Om de signalen zo goed mogelijk op te vangen, hebben we het Gebruikersreglement ICT opgesteld:

Meer informatie?