Visie, missie & kernwaarden

SOML levert een grote maatschappelijke bijdrage aan de toekomst van leerlingen uit de regio Midden-Limburg. We werken daarom vanuit een gedeelde visie, missie en kernwaarden. 

Onze visie & missie

Onze visie
SOML biedt passend en zo persoonlijk mogelijk onderwijs aan ruim 7000 leerlingen. Leerlingen kunnen hier hun eigen keuzes maken. Geen one size fits all, maar de mogelijkheid om de juiste school te kiezen en daarbinnen een passende leerroute. We inspireren, raken en motiveren onze leerlingen. Hierdoor zijn zij straks met hun diploma in de hand klaar voor hun volgende stap in de maatschappij. Dit doen wij niet alleen. Wij bereiden onze leerlingen sámen met (overheids)instellingen, bedrijven en andere onderwijsaanbieders op hun toekomst voor.

Onze missie
De SOML-scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen in Midden-Limburg. Door de diversiteit aan scholen, met elk hun eigen karakter, creëert SOML voor leerlingen en ouders/verzorgers een maximale keuzevrijheid. Daarbij kunnen leerlingen rekenen op onderwijs dat bij hen past. We vinden het ook belangrijk dat de leerlingen verantwoordelijke burgers worden. Daarom is er veel aandacht voor burgerschapsvorming.

SOML heeft een goede positie in de regio. Dat komt mede door onze transparantie en ons motto: wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Dat geldt ook voor onze medewerkers. Zij gedragen zich professioneel, staan open voor de mening van anderen en houden zich aan hun woord.

Onze kernwaarden

SOML heeft vier kernwaarden. Deze geven richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en hoe we met elkaar omgaan. We spreken elkaar onderling aan op onze kernwaarden. Jij kunt ons hier dus ook op aanspreken.

Vertrouwen
Wij gaan uit van vertrouwen in en op elkaar. Vertrouwen is de basis voor het creëren van professionele ruimte en verantwoordelijkheid dragen over die ruimte.


Verantwoordelijkheid
Leerlingen en medewerkers nemen verantwoordelijkheid over en voelen zich eigenaar van hun persoonlijke succes en welzijn, het succes en welzijn van de ander én van de omgeving.


Ontwikkeling
Wij dagen leerlingen en medewerkers steeds uit met nieuwe vragen. Door met een open, nieuwsgierige blik naar zichzelf én naar buiten te kijken, blijven zij hun talenten ontplooien en competenties ontwikkelen. Leren is dus de grondhouding.


Verbinding
SOML is een ontmoetingsplaats waar met elkaar en met onderling respect gewerkt wordt aan verbinding tussen disciplines, maatschappelijke opvattingen en vragen uit de samenleving. Verschillen leiden hierbij tot nieuwe inzichten en innovatie.