SOML in verbinding met de omgeving

De omgeving van onze scholen is voor SOML zeer belangrijk. Die buitenwereld is namelijk onze leeromgeving. Samen met bedrijven, instanties, (overheids)instellingen en andere onderwijsaanbieders zorgen wij voor de ontwikkeling van onze leerlingen. 

In de beroepspraktijk leren de leerlingen wat het latere leven te bieden heeft en wat verschillende beroepen inhouden. We proberen daarom zoveel mogelijk professionals binnen de scholen te halen. Zo voeren de leerlingen opdrachten uit voor het bedrijfsleven en leren ze hoe het er in de echte wereld aan toegaat.

Burgerschap

Maar op school tellen niet alleen de cognitieve ontwikkeling en vaardigheden. Net zo belangrijk is de sociaal-emotionele ontwikkeling en de veiligheid op school. Daarom besteden we veel aandacht aan burgerschapsvorming. Dat is een van onze speerpunten. Op veel van onze scholen vind je bijvoorbeeld Gender & Sexuality Alliances (GSA). Zij organiseren onder andere dagen als Paarse Vrijdag. Een dag waarop leerlingen door het op school dragen van de kleur paars hun solidariteit tonen met lhbt+'ers. Hierin zoeken we de samenwerking met gemeenten en andere organisaties die hiermee te maken hebben. Zo doen we dat bij meer maatschappelijke issues. Maar burgerschap vindt ook op kleinere schaal plaats. Gewoon, elke dag op school. Want wij zien de school als oefenplaats waar je gaandeweg democratische principes leert en binnen maatschappelijke kaders verantwoordelijkheid neemt en ruimte voor initiatief geeft. Zo leren leerlingen hun plek in de maatschappij steeds beter kennen. 

School van de toekomst

Onze scholen staan midden in de samenleving. Want niet alleen onze leerlingen maken gebruik van onze gebouwen. Inwoners van Midden-Limburg kunnen onze mediatheken, aula’s en sportzalen bijvoorbeeld ook heel goed gebruiken. We denken er dus altijd goed over na hoe we onze faciliteiten beschikbaar kunnen stellen op de momenten dat de school het gebouw niet voor onderwijs nodig heeft. Gemeenten juichen dit gelukkig vaak toe. En met een beetje geluk kunnen wij aan de ontstane samenwerkingen weer onderwijs(projecten) koppelen. Dan is de cirkel weer rond.

Zo zoekt SOML ook de samenwerking met partners op om samen gebruik te maken van bijvoorbeeld techniekfaciliteiten. Dat is niet alleen pure noodzaak door het dalende aantal leerlingen, maar het versterkt ook het aanbod voor de leerlingen in de regio.

We maken van de wereld een betere plek

SOML zet de Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal. Dit zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Daarbij is er speciale aandacht voor goed onderwijs, de klimaatcrisis en het bestrijden van armoede.

De SDG’s zijn ook voor ons de leidraad bij onze keuzes. Dat zie je terug in bijvoorbeeld:

  • aandacht voor kwaliteitsonderwijs (en de bijbehorende onderwijsontwikkeling);
  • aandacht voor burgerschap (en de bijbehorende SDG’s gendergelijkheid, ongelijkheid verminderen, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie, vrede, justitie en sterke publieke diensten);
  • de pijler ‘investeren in medewerkers’ en onze aandacht voor duurzame inzetbaarheid (SDG goede gezondheid en welzijn) en blijvende ontwikkeling;
  • samenwerking met de omgeving en aandacht voor klimaatduurzaamheid bij nieuwbouw (SDG duurzame steden en gemeenschappen). Bij nieuwbouw mikken we op BENG-bouw: “bijna energieneutrale gebouwen”. Bij bestaande bouw worden ingrepen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen steeds belangrijker.