Pluk en Verwonder

Meerjarenbeleidsplan 2021 - 2026

Het meerjarenbeleidsplan Pluk en Verwonder wijst ons tot 2026 de goede weg. Onze vier programmalijnen Leren van de leerling, Bouwen aan de leeromgeving, Investeren in medewerkers en Het optimaliseren van de bedrijfsvoering vormen ook de komende jaren weer een belangrijke leidraad.

Leren van de leerling

Meedenken en je eigen pad bepalen. Geïnspireerd raken door die leraar met dat pakkende verhaal dat je voor altijd bijblijft. Erachter komen waar je goed in bent, en daar dan nóg beter in worden. Ontdekken, beleven, ervaren. Dát is wat onderwijs leuk maakt. Dat is wat motiveert. Daarom bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid om, samen met medewerkers en medeleerlingen, hun eigen keuzes te maken en hun eigen leerroute in te richten. Zo voeren ze mede de regie over hun eigen ontwikkeling

Bouwen aan de leeromgeving

Leren doe je de hele dag. Altijd en overal. Op school, in leslokalen… natuurlijk. Maar vooral ook búíten die schoolmuren. Op straat, in musea, organisaties, bedrijven. Van mensen die met passie verhalen vertellen, of die je laten zien hoe iets werkt. De wereld is onze school, en onze leeromgeving is de wereld. Wil je dat kinderen leren, dan moet je ze prikkelen. We trekken erop uit én halen in ons onderwijs de buitenwereld naar binnen.

Investeren in medewerkers

Binnen SOML draagt iedereen samen de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van alle leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. Die verantwoordelijkheid kunnen we niet invullen zonder professionele medewerkers. Mensen die leerlingen helpen bij het maken van hun keuzes én die nooit stoppen zichzelf te ontwikkelen. Onze medewerkers werken in professionele autonomie en zijn actief op zoek naar steeds beter onderwijs.

Optimalisatie bedrijfsvoering

Leerlingen persoonlijk laten leren in een ideale leeromgeving. En medewerkers de optimale werkomgeving bieden. Dat kan alleen in een ‘optimale organisatie’: een organisatie waarin iedereen zijn rol pakt, waarin missie, visie en kernwaarden worden uitgedragen en ingevuld en waarin processen nu én in de toekomst goed lopen. En waarin iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, zijn plek vindt. Hoe kom je tot zo’n optimale organisatie? Met een passende bedrijfsvoering. Eentje die richting geeft en áltijd de leerling
centraal zet, maar die ook veel ruimte laat voor onze afzonderlijke scholen met allemaal hun eigen kleur.