Passend Onderwijs

Passend onderwijs is méér dan goed onderwijs. Wij zorgen ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Onze scholen kijken daarom naar de onderwijsbehoeften van leerlingen en bieden ondersteuning waar nodig. 

Onze scholen maken deel uit van Samenwerkingsverband VO/VSO 31.02 (SWV Midden-Limburg). Alle scholen samen zorgen voor een dekkend aanbod in passend onderwijs in Midden-Limburg. Het doel van het SWV is dat elke leerling met een ondersteuningsbehoefte geholpen wordt. En dat zo dicht mogelijk bij huis.

De scholen die deel uitmaken van het SWV hebben zich dus verplicht op alle mogelijke manieren samen te werken, zodat leerlingen goed ondersteund worden. Dat doen ze door gebruik te maken van de kennis van iedereen die betrokken is bij het samenwerkingsverband. 

Wil je meer weten over het samenwerkingsverband? Kijk dan op www.swvvomiddenlimburg.nl.

Meer informatie?