Huisacademie Heyy

SOML vindt investeren in medewerkers belangrijk. We willen de beste medewerkers om het beste onderwijs van Nederland te kunnen geven. Graag bieden we je daarom de ruimte om je blijvend te ontwikkelen. Onze huisacademie Heyy organiseert daarom voor onze medewerkers een breed scala aan trainingen. Kijk verder voor het gehele Heyy-aanbod.

Over Heyy 

Werkwijze Huisacademie Heyy
Huisacademie Heyy organiseert deskundigheidsbevordering voor alle medewerkers van SOML. Van schoolbrede trainingstrajecten tot individuele coaching en alles wat er tussenin zit. Heyy werkt voor een groot deel vraaggestuurd en zorgt bij de realisatie voor maatwerk.

Heyy-aanbod
Daarnaast heeft Heyy in de loop der jaren ook een eigen Heyy-aanbod opgebouwd, door de goede ervaringen met diverse interne en externe trainers en coaches. Het overzicht van dit aanbod is te vinden op deze website, die gebaseerd is op de vier programmalijnen van ons meerjarenbeleidsplan 'Pluk en verwonder'.

Evenementen en leergemeenschappen
Naast de trainingen en coaching organiseert Heyy ook evenementen zoals de SOML-Onderwijsdag, bendecafés PO-VO, conferenties, de ontwikkelmiddagen en de SOML-brede leergemeenschappen.

Samenwerking
Door de samenwerking die Heyy opzoekt met zowel de scholen als onze kennispartners, worden maatwerkprogramma's opgesteld en kosten bespaard.  

Lees hieronder verder voor meer informatie over de trainingen, evenementen en leergemeenschappen binnen SOML.

Evenementen

AI-conferenties
Conferentie AI 23

Innovaties op het gebied van onderwijs & ict worden door SOML op de voet gevolgd. Zo heeft SOML inmiddels ook al twee succesvolle conferenties georganiseerd waarin bezoekers kunnen beleven hoe artificial intelligence het primair en voortgezet onderwijs transformeert.

Onze conferenties bieden praktische inzichten, inspirerende gesprekken en workshops die je kennis en tools bieden om direct aan de slag te gaan. Je leert toegankelijke benaderingen van AI in de dagelijkse lespraktijk, en je ontdekt hoe AI de manier waarop wij leren en lesgeven kan verrijken. Van interactieve sessies tot lezingen: waardevolle inzichten die je direct in de klas kunt toepassen gegarandeerd!

Bendecafés
Onboarding

SOML organiseert samen met de PO-stichtingen Swalm & Roer, SPOLT en Wijzers in Onderwijs regelmatig PO/VO-ontmoetingen in de vorm van bendecafés.

Bij elk bendecafé maken de deelnemers kennis met thema's gerelateerd aan onze leerlingen. En verdiepen ze zich samen via lezingen, activerende werkvormen en workshops in een actuele thema's omtrent kinderen en jongeren. 

Schooljaar 2024-2025 vinden de bendecafés plaats op:
- 16 september 15.00 - 18.00 uur 
-  8 april 15.00 - 18.00 uur 

Jaaragenda SOML-brede activiteiten
Training

Er zijn diverse activiteiten die SOML-breed georganiseerd worden. Binnenkort tref je hieronder een overzicht aan van deze activiteiten van schooljaar '24-'25. 

Onboarding
Uitnodiging onboarding schooljaar 2022 2023

Als onderdeel van het inductieprogramma voor nieuwe medewerkers organiseert Huisacademie Heyy twee keer per jaar een onboarding voor iedereen die nieuw binnen SOML is. Tijdens deze onboarding maken de nieuwe medewerkers kennis met de werkgever, Stichting Onderwijs Midden-Limburg en alle locaties die bij de stichting horen. Ook krijgen ze gerichte workshops aangeboden die de medewerker verder wegwijs maken binnen de stichting. 

SOML-Onderwijsdag
IMG 6248

De SOML-onderwijsdag is een bruisende bijeenkomst waar medewerkers van verschillende scholen samenkomen om elkaar te ontmoeten, inspireren en vernieuwen. Met een divers aanbod aan workshops en educatieve thema's wordt een hele dag gewijd aan de professionele ontwikkeling van alle betrokkenen. Het is een unieke gelegenheid om kennis uit te wisselen, ideeën op te doen en het onderwijs continu te verbeteren.

SOML-Ontwikkelmiddagen

De SOML-ontwikkelmiddagen zijn middagen voor alle medewerkers van SOML waarin ze schooloverstijgend kunnen werken aan ontwikkeling. Hierbij kan het om de ontwikkeling van het onderwijs gaan, maar ook om de ontwikkeling van de medewerkers. Iedere ontwikkelmiddag wordt anders ingericht: stichtingbreed, schoolbreed of gericht op vaksecties.

Leergemeenschappen

Burgerschap

De leergemeenschap burgerschap heeft een SOML-brede visie op burgerschap ontwikkeld, een
gedegen inventarisatie per vak gedaan en is vervolgens bezig met het ontwikkelen van plannen per school om alle bouwstenen van burgerschap te waarborgen, waardoor alle leerlingen de kans krijgen om verantwoordelijke en betrokken burgers te worden.

Diversiteit & Inclusie
Diversiteit en inclusie Tekengebied 1

Diversiteit & inclusie is een actueel thema. Ook SOML is een organisatie waar diversiteit & inclusie van groot belang wordt geacht. Nooit eerder hebben we er echter écht bij stilgestaan. Wat is onze visie op dit belangrijke maar ook ingewikkelde thema? Waarom is het van belang? Hoe kunnen we de bewustwording hierover vergroten? 

Op deze vragen heeft de leergemeenschap met een brede vertegenwoordiging uit de scholen en de stafdienst antwoord gegeven in een plan van aanpak, dat de komende jaren gefaseerd uitgevoerd zal worden.

Kunstcoördinatoren

Kunstcoördinatoren van SOML komen meerdere keren per jaar samen in een bloeiende leergemeenschap. Deze bijeenkomsten bieden een platform voor verdieping en stimuleren de ontwikkeling van kunstvakken binnen de organisatie. De gedeelde expertise en ervaringen dragen bij aan een dynamische en inspirerende leeromgeving voor zowel docenten als leerlingen.

Schoolopleiders

BC Broekhin, Connect College, Grescollege, ROER College Schöndeln, Sint Ursula Horn en Heythuysen en Wings Niekée zijn allemaal academische opleidingsschool (AOSL).

Elke AOSL-school heeft een eigen schoolopleider. De schoolopleider verbindt de school met de opleiding, coördineert het werkplekcurriculum, matcht studenten met werkplekbegeleiders, en waarborgt de kwaliteit van de werkplek en begeleiding, inclusief mede-beoordeling van studenten.

De schoolopleiders van SOML komen vier keer per jaar bij elkaar en bespreken stage- en inductiezaken. 

SOML-coaches
IMG 4700

Schoolcoaches
Schoolcoaches worden, waar dit mogelijk is, binnen hun school ingezet om nieuwe docenten te coachen of collega’s te begeleiden die zich op een pedagogisch of didactisch vlak willen versterken of advies wensen. Deze vorm van coaching on the job heeft al veel medewerkers tot grote tevredenheid verder geholpen.

SOML-coaches
Vanaf 2018 is het ook mogelijk om met coaches te werken die niet alleen binnen hun eigen school, maar ook op een andere SOML-locatie worden ingezet. Deze SOML-coaches worden al veelvuldig succesvol geraadpleegd bij zeer diverse coach vraagstukken.

Taalbewust lesgeven

Taal, een basisvaardigheid voor alle leerlingen, maar ook voor leraren. Deze leergemeenschap zet zich in om leraren ervan bewust te maken dat taal bij álle vakken belangrijk is en dat het niet alleen draait om vaktaalwoorden. Samen wordt er gewerkt aan beleid om dit vervolgens in te voeren in de scholen. 

Vertrouwenspersonen

SOML werkt met interne en externe vertrouwenspersonen .

Je vindt de contactinformatie van de interne vertrouwenspersonen in de schoolgids van jouw school en / of op de website van de school. 

Heb je liever contact met een externe vertrouwenspersoon? Lees hier wie dat zijn en hoe je met ze in contact kunt komen.