Kwaliteitszorg

SOML staat voor onderwijskwaliteit. Samen met onze scholen doen we er dan ook alles aan om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. Hoe? Dat lees je op deze pagina.

De Inspectie van het Onderwijs controleert en beoordeelt ons onderwijs. Maar natuurlijk houden wij zelf ook een vinger aan de pols. Op alle scholen wordt er aan de onderwijskwaliteit gewerkt. Daarnaast heeft SOML zelf ook een overkoepelende afdeling Kwaliteitszorg. Daarmee ondersteunen, volgen en borgen we op school- en stichtingsniveau onze onderwijskwaliteit en verbeteren wij deze als het nodig is.

Al onze kwaliteitsmedewerkers werken nauw samen en leren van elkaar. Zo kunnen we via onze kwaliteits- en leerlingvolgsystemen bijvoorbeeld de ontwikkeling, de onderwijsresultaten en de mate van tevredenheid van onze leerlingen volgen. Op die manier kunnen we de begeleiding, de ondersteuning, het aanbod en het didactisch en pedagogisch handelen goed afstemmen op de onderwijsbehoefte.

De manier waarop elke school de eigen kwaliteitszorg heeft ingericht, staat beschreven in het schoolplan van elke school. Deze schoolplannen zijn te vinden op de websites van de scholen.

Onze onderwijsresultaten vind je op www.onderwijsinspectie.nl. Wil je uitgebreide informatie over (de kwaliteit van) ons onderwijs bekijken? Neem dan een kijkje op www.scholenopdekaart.nl.   

Heb je vragen over de kwaliteit van ons onderwijs en het proces van kwaliteitszorg?
Neem dan contact op met mevr. Jamie Pieroelie, controller onderwijskwaliteit & verantwoording: