Duurzame inzetbaarheid

Binnen SOML hebben we oog voor jou, onze medewerker. Niet alleen wanneer je start, maar tijdens je hele SOML-loopbaan. Voor een startende twintiger zijn nu eenmaal andere zaken belangrijk dan voor een zij-instromer of iemand die bijna met pensioen gaat. Je krijgt daarom in elke fase de ruimte om persoonlijk leiderschap te nemen.

SOML wil méér dan gezonde medewerkers. Wij willen dat medewerkers gedurende hun hele loopbaan met plezier komen werken, gemotiveerd en vakbekwaam zijn. Kortom: we streven naar duurzame inzetbaarheid. 

Dialoog

SOML staat voor een cultuur die gericht is op transparantie, aanspreken, borgen en ondersteunen van de medewerkers. Hierbij is een goede dialoog tussen jou en je leidinggevende van belang. Daarbij komt niet alleen jouw professionele ontwikkeling en vakbekwaamheid aan bod, maar ook de gezondheid, de motivatie en wat nog meer nodig is van beiden om deze cultuur te realiseren. Eigen regie, verantwoordelijkheid nemen en maatwerk staan hierbij centraal.

Coaching

Coaching heeft inmiddels een vaste plek verworven op onze scholen. De essentie van coaching is samen onderzoeken wat er nodig is om stappen te zetten in de gewenste richting. De praktijk leert dat de leervraag samenhangt met jouw eigen opvattingen, keuzes en gewoontes. Een coach adviseert niet, een coach ondersteunt jou bij het zelfonderzoek en bij stappen naar ander gedrag in de gewenste richting. Er zijn diverse vormen van coaching zoals bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap, klassenmanagement en loopbaanontwikkeling.

Loopbaanontwikkeling
Vraagstukken op het gebied van loopbaanontwikkeling kunnen eventueel worden ondersteund door een Me.Scan. Zo komen we erachter of jij al helemaal op je plek zit, of nog beter tot je recht zou komen op een andere plek binnen óf buiten de organisatie. We zien coaching als een belangrijk middel om jouw vitaliteit en welzijn te vergroten.

Levensfasebewust personeelsbeleid

Levensfasebewust personeelsbeleid is personeelsbeleid dat erop berekend is dat werknemers van elkaar verschillen en dus verschillende behoeftes hebben. Het is erop gericht elke werknemer in een organisatie gezond, inzetbaar en gemotiveerd te houden, ongeacht in welke levensfase een werknemer zich bevindt. Zo zal een werknemer met een jong gezin wellicht meer behoefte hebben om parttime te werken dan een werknemer die net uit de schoolbanken komt. Daar houden we graag rekening mee!