Vrijeschool Broekhin

Roermond

vmbo theoretische leerweg | havo | vwo (maatwerk Grieks / Latijn)

Over ons

In het vrijeschoolonderwijs zien wij onze leerlingen in de eerste plaats als mensen met een heel eigen karakter en temperament die in hun middelbare schooltijd verder op weg gaan om de mens te worden die ze zijn; een kind is geen onbeschreven blad maar gevuld met verlangens en levensdoelen. Ons leerplan is gebaseerd op de overtuiging dat wij als school, samen met ouders, een opvoedende taak hebben. We willen het kind aanmoedigen om dat wat reeds in zijn binnenste besloten ligt tot uiting te brengen en het aan de wereld zichtbaar te maken. De schoolvakken worden pedagogisch en didactisch zo gegeven dat we een flink appèl doen op de intrinsieke motivatie alsook een grote wilskracht stimuleren om tot expressie, prestatie en resultaten te komen, nu en in de toekomst. 

Leer ons beter kennen

Een goede indruk krijgen van de school? Bekijk dan hier onze film!

Bezoekdagen

Beleef Broekhin Summer Edition (gr. 7)
6 & 7 juni

Contact

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond
Tel. 0475 – 346666