LF40125 bewerkt

Michel Cents

Organisatie:

Bataafs Lyceum
Ministerie van Onderwijs

Lokaal:

R112

Workshopronde

1 + 2

Over deze workshop

AI transformeert onze ervaring van onderwijs en heeft gevolgen voor de manier waarop docenten zichzelf en de leerlingen zien. Technologie als Large Language Models speelt daarin niet alleen een bemiddelende rol, maar verwerft ook een eigen handelingsvermogen. Hoe ga jij bijvoorbeeld om met de afwezigheid van een Nederlandstalige corpus bij een vak als Nederlands? Hoe handel jij bij artificiële hallucinaties bij een vak als geschiedenis of filosofie? Hoe leg jij algoritmische vooringenomenheid uit bij een vak als maatschappijleer. Het proces van kennisverwerving die deze technologie veroorlooft, is namelijk verre van neutraal. Vanuit deze basis bespreken we een aantal praktische toepassingen in de klas als chatbots en virtuele assistenten.