Leraren ROER College

Organisatie:

ROER College Schöndeln

Lokaal:

ROER-gebouw

Workshopronde

1 + 2

Over deze workshop

Verschillende bevlogen leraren van het ROER College Schöndeln laten je met veel plezier zien hoe zij AI het afgelopen jaar al hebben toegepast in hun lessen. 

Joris Raven en Hielke Adema: dit schooljaar zijn wij gestart met het volledig integreren van AI in het leerjaar vwo 4. Door middel van projectmatig onderwijs in groepsverband leert de leerling om te gaan met de mogelijkheden maar ook de valkuilen van AI. AI is een ontwikkeling dat niet meer valt tegen te houden, leerlingen gebruiken het tóch ondanks de docent die wellicht niet op prijs stelt. Onze mening is dat je het beter kan reguleren dan verbieden. Zo leer je de leerling om te gaan met AI zodat er tóch een leereffect ontstaat.

Aline d'Haese: gaat vertellen over het gebruik van ChatGPT in filosofielessen. Ze brengt een of twee leerlingen mee, die het experiment uit het examenboek filosofie gaan herhalen: eentje met ChatGPT, een andere waarschijnlijk met de chatbox van Snapchat.

Roy Craenen: neemt je mee in de praktische invulling van AI bij de lessen van vreemde talen. Hoe kun je ChatGPT als werkdrukverlagend middel inzetten bij vreemde talenvakken, om onder andere te differentiëren, toetsen en opdrachten te maken en woordenschat contextueel aan te bieden?