IMMX

AI in het bedrijfsleven

Organisatie:

IMMX.nl

Lokaal:

ROER-gebouw

Workshopronde

1 + 2

Over deze workshop

AI vanuit het perspectief van een bedrijf: wat kunnen leerlingen later met AI in het bedrijfsleven? Hoe kan hun kennis verder ingezet worden? 

Aan de hand van voorbeelden laten Roel Schreurs en Liesbeth Wijlaars van IMMX zien hoe AI toegepast kan worden en wat de voordelen voor bedrijven zijn. Ook gaan ze dieper in op "de juiste vraag stellen".