Sint Ursula
zoekt een
Orthopedagoog

0,8 fte

22-07-2022

Wat ga je doen?

Als orthopedagoog ben je werkzaam op onze beide locaties. Samen met de zorgcoördinatoren draag je verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg voor onze leerlingen. Jij bent hierbij inzetbaar op casusniveau en op klassenniveau. Je adviseert, begeleidt en ondersteunt het docententeam, zorgteam, leerlingen en hun systeem bij complexe hulpvragen op het gebied van leren, gedrag en sociaal emotioneel functioneren, vanuit je rol als expert. Door middel van goede gespreksvaardigheden weet je aansluiting te vinden bij alle partijen. Eventueel zet je orthodidactisch en psychodiagnostisch onderzoek in met als doel handelingsgerichte adviezen te geven.

Het analyseren van leerlingdossiers van instromende leerlingen is een van je taken. Je weegt af welke ondersteuningsbehoefte de leerling nodig heeft om het onderwijs binnen Sint Ursula op een passende manier te kunnen volgen. Je bent medeverantwoordelijk voor de onderwijszorgtrajecten in de school en analyseert psychodiagnostisch onderzoek van externe zorgaanbieders.

Bij de overstap van het po naar het vo speel je een belangrijke rol in het vaststellen van welke leerlingen er in aanmerking komen voor LWOO, of wie eventueel een vangnetconstructie met het praktijkonderwijs nodig heeft. De resultaten van je analyse bespreek je in de werkgroep van het samenwerkingsverband. Ook bij de leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben ben je betrokken. Denk hierbij aan het ontwikkelen van beleid voor de meer- en hoogbegaafden en het vormgeven van individuele trajecten.

Onze school beschikt over syntheseklassen. Je bent verantwoordelijk voor de screening en plaatsing van deze leerlingen. Je brengt hun ondersteuningsbehoeften in kaart, coacht de synthesementoren en helpt hen bij het opzetten van een onderwijsperspectiefplan. Bij stroef lopende trajecten probeer je de verbinding te zoeken met ouders en hulpverlening en neem je deel aan RTO’s. Wanneer geconcludeerd wordt dat een leerling betere ontwikkelingskansen heeft binnen het VSO wordt er een TLV aangevraagd. De orthopedagoog heeft hierbij de taak om een deskundigenverklaring te schrijven.

Wie zoeken wij?

Jij bent de geschikte kandidaat voor deze functie als je:

  • de opleiding orthopedagogiek/pedagogische wetenschappen hebt afgerond;
  • flexibel bent en een oplossingsgerichte werkhouding hebt;
  • sociaal en communicatief vaardig bent;
  • kennis van de sociale kaart hebt.

Wie zijn wij?

Sint Ursula verzorgt een breed aanbod van voortgezet onderwijs in de regio gelegen tussen Roermond en Weert en telt ruim 1600 leerlingen en 200 medewerkers. De school kent twee locaties, één in Horn en één in Heythuysen. Op Sint Ursula maken we werk van activerend en actueel onderwijs. We willen het onderwijs persoonlijker maken voor elke leerling. Hierbij zetten we de iPad als didactisch hulpmiddel in. 

Sint Ursula maakt deel uit van Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Met zo'n 950 personeelsleden biedt SOML onderwijs aan ruim 7000 leerlingen. Alle SOML-scholen zijn toegankelijk voor iedereen. Door de variëteit aan scholen creëert SOML voor alle ouders, leerlingen en (toekomstige) collega’s een maximale keuzevrijheid. Zo kunnen
leerlingen altijd rekenen op onderwijs dat bij hen past, en kunnen medewerkers rekenen op een onderwijsomgeving die goed aansluit bij hun talenten en wensen. Daarbij zorgen wij er natuurlijk voor dat jij je, net als alle SOML-collega’s, optimaal kunt blijven ontwikkelen: leren in ontmoeting.

Wat wij bieden...

Een prettige werkomgeving en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris is conform  CAO VO, salarisschaal 11.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze functie gerust contact op met Bas Wilmer, adjunct locatiedirecteur, via b.wilmer@ursula.nl.

Interesse?

Wij verzoeken geïnteresseerde kandidaten zo snel mogelijk  te reageren door een motivatiebrief en cv te versturen naar Bas Wilmer, adjunct locatiedirecteur, via b.wilmer@ursula.nl.