Sint Ursula
zoekt een
Mentor syntheseklas

1,0 fte (vervanging)

17-11-2022

Wat ga je doen?

Sint Ursula beschikt op de locatie in Horn over drie syntheseklassen. De syntheseklas is bedoeld voor leerlingen die op gedragsmatig vlak extra ondersteuning nodig hebben bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het is een kleine klas van maximaal 12 leerlingen. Gedurende 3 jaar schakelen de leerlingen in de syntheseklas naar hun reguliere gastklas (schakelklas). Voor veel leerlingen is de syntheseklas dé mogelijkheid om via een veilige start succesvol  aan het reguliere onderwijs deel te kunnen nemen.

Als mentor van de syntheseklas ben je dé verbindende schakel tussen de syntheseklas en de reguliere klassen. Je begeleidt leerlingen in hun proces om vanuit de syntheseklas stapsgewijs de overstap naar hun gastklas te maken. Daarnaast geef je als mentor een aantal vaklessen aan je leerlingen. Het hangt van het rooster af welke vakken dit zijn. Ook zal er tijd vrijgemaakt worden voor het op maat verstevigen van de leerling. Zo wordt de leerling ondersteund in de aanloop naar het volledig schakelen naar de reguliere klas.

Wie zoeken wij?

We zijn ter vervanging per direct op zoek naar een pedagogisch sterke klassenmentor die verantwoordelijk wordt voor onze syntheseklas leerjaar 2 en die: 

  • (bij voorkeur) aantoonbare affiniteit heeft met het onderwijs aan kinderen met gedrags- en/of leerproblemen. Ervaring is gewenst;
  • flexibel en gestructureerd kan werken; 
  • gezien de pluriforme samenstelling van de groep differentiatievormen kan hanteren;
  • innovatief is ingesteld en vraaggestuurd werkt;
  • kan goed in teamverband werken;
  • een hoge mate van zelfstandigheid heeft en hier op een positieve manier mee kan omgaan;
  • gemotiveerd is om samen met ouders en collega’s af te stemmen wat het beste is voor de leerling;
  • didactisch sterk is en bij voorkeur de vakken nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschouwing en engels kan geven aan vmbo-t, havo en vwo (een eventuele aanpassing van de te geven vakken is in overleg mogelijk);
  • de bereidheid heeft om cursussen te gaan volgen m.b.t. diverse stoornissen (bv. autisme)

Wie zijn wij?

Sint Ursula verzorgt een breed aanbod van voortgezet onderwijs in de regio gelegen tussen Roermond en Weert en telt ruim 1600 leerlingen en 200 medewerkers. De school kent twee locaties, in Horn en Heythuysen. Sint Ursula beschikt op beide locaties over syntheseklassen. De syntheseklas is bedoeld voor leerlingen die op gedragsmatig vlak extra ondersteuning nodig hebben bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het is een kleine klas van maximaal 12 leerlingen. Gedurende enkele schooljaren schakelen de leerlingen in de syntheseklas naar hun reguliere gastklas (schakelklas). Aan het einde van het derde jaar zijn de leerlingen volledig geschakeld en starten in leerjaar drie in een reguliere klas.

Sint Ursula maakt deel uit van Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Met zo'n 900 personeelsleden biedt SOML onderwijs aan ruim 7000 leerlingen. Alle SOML-scholen zijn toegankelijk voor iedereen. Door de variëteit aan scholen creëert SOML voor alle ouders, leerlingen en (toekomstige) collega’s een maximale keuzevrijheid. Zo kunnen leerlingen altijd rekenen op onderwijs dat bij hen past, en kunnen medewerkers rekenen op een onderwijsomgeving die goed aansluit bij hun talenten en wensen. Daarbij zorgen wij er natuurlijk voor dat jij je, net als alle SOML-collega’s, optimaal kunt blijven ontwikkelen: leren in ontmoeting.

Wat wij bieden...

Wij bieden jou een prettige werkomgeving en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris is conform CAO VO, LB.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze functie gerust contact op met Bas wilmer, adjunct-locatiedirecteur, via b.wilmer@ursula.nl 

Interesse?

Wij verzoeken geïnteresseerde kandidaten te reageren door een motivatiebrief en cv te e-mailen naar Bas wilmer, adjunct-locatiedirecteur, via b.wilmer@ursula.nl