BC Broekhin | Grescollege
zoekt een
Projectleider burgerschap

0,4 - 0,6 fte

13-03-2023

Wat ga je doen?

Met het ‘Masterplan basisvaardigheden’ investeert het kabinet structureel 1 miljard euro op jaarbasis in het onderwijs. Er zijn namelijk zorgen over de beheersing van de basisvaardigheden van leerlingen in Nederland. BC Broekhin heeft (door middel van loting) een subsidie ontvangen om een gerichte impuls te geven aan het versterken van deze basisvaardigheden. Daarom zijn wij per direct op zoek naar een projectleiders die zich wil inzetten voor het versterken/verbeteren van de basisvaardigheid burgerschap.

 • Je inventariseert standpunten over de aanpak van de basisvaardigheid burgerschap en stemt deze af. 
 • Je stelt een gedetailleerd uitvoeringsplan op. Je definieert daarin de doelen, middelen / aanpak, een tijdspad, begroting en de te verwachten resultaten. 
 • Je draagt zorg voor een operationele vertaling van geformuleerde doelstellingen;
 • Je stuurt projectmedewerkers aan en draagt daarbij zorg voor de vakinhoudelijke, organisatorische en financiële coördinatie en de inhuur van extern personeel en externe diensten;
 • Je bewaakt de kwaliteit en realiseert, binnen de vastgestelde duur van het project, de doelen binnen het gestelde budget;
 • Je analyseert de voortgang, rapporteert hierover en formuleert indien nodig alternatieven ter bijstelling van het project;
 • Je adviseert en beantwoordt vragen van de directie, managementteam en medezeggenschapsraad;
 • Je draagt zorg voor de in- en externe communicatie / verantwoording met betrekking tot de verschillende fasen van het project;
 • Je evalueert afgeronde activiteiten en rapporteert daarover.

Wie zoeken wij?

De kandidaat die wij zoeken:

 • plant en structureert het eigen werk en dat van het project gericht op het realiseren van de doelstellingen. 
 • is vaardig in het opstellen van adviezen en rapportages;
 • weet betrokkenen te enthousiasmeren en draagvlak te creëren. 
 • is sociaal vaardig, gaat gemakkelijk contacten aan en kan relaties opbouwen. 
 • kan omgaan met belangentegenstellingen in een professionele omgeving;
 • is onafhankelijk in denken en doen. 
 • onderneemt proactief actie en doet uitspraken die gebaseerd zijn op de eigen vakkennis en niet op een verlangen om anderen te plezieren. 

Wie zijn wij?

BC Broekhin maakt deel uit van Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Met ruim 950 personeelsleden biedt SOML onderwijs aan ruim 7000 leerlingen. Alle SOML-scholen zijn toegankelijk voor iedereen. Door de variëteit aan scholen creëert SOML voor alle ouders, leerlingen en (toekomstige) collega’s een maximale keuzevrijheid. Zo kunnen leerlingen altijd rekenen op onderwijs dat bij hen past, en kunnen medewerkers rekenen op een onderwijsomgeving die goed aansluit bij hun talenten en wensen. Daarbij zorgen wij er natuurlijk voor dat jij je, net als alle SOML-collega’s, optimaal kunt blijven ontwikkelen: leren in ontmoeting.

Wat wij bieden...

Een prettige werkomgeving en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris is conform CAO VO, salarisschaal LC.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze functie gerust contact op met Wouter Huijs, projectleider basisvaardigheden BC Broekhin, via w.huijs@broekhin.nl

Interesse?

Wij verzoeken geïnteresseerde kandidaten zo snel mogelijk te reageren door een motivatiebrief en cv te e-mailen naar dhr. Wouter Huijs, projectleider basisvaardigheden BC Broekhin, via w.huijs@broekhin.nl