BC Broekhin | Grescollege
zoekt een
Projectleider basisvaardigheden

0,6 - 1,0 fte

22-12-2022

Wat ga je doen?

Met het ‘Masterplan basisvaardigheden’ investeert het kabinet structureel 1 miljard euro op jaarbasis in het onderwijs. Er zijn namelijk zorgen over de beheersing van de basisvaardigheden van leerlingen in Nederland. BC Broekhin en het Grescollege hebben (door middel van loting) een subsidie ontvangen om een gerichte impuls te geven aan het versterken van deze basisvaardigheden. Daarom zijn wij per direct op zoek naar één of meerdere projectleiders die zich willen inzetten voor het versterken/verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen / wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid:

 • Je inventariseert standpunten over de aanpak van de basisvaardigheden en stemt deze af.
 • Je stelt een gedetailleerd uitvoeringsplan op. Je definieert daarin de doelen, middelen / aanpak, een tijdspad, begroting en de te verwachten resultaten.
 • Je draagt zorg voor een operationele vertaling van geformuleerde doelstellingen;
 • Je stuurt projectmedewerkers aan en draagt daarbij zorg voor de vakinhoudelijke, organisatorische en financiële coördinatie en de inhuur van extern personeel en externe diensten;
 • Je bewaakt de kwaliteit en realiseert, binnen de vastgestelde duur van het project, de doelen binnen het gestelde budget;
 • Je analyseert de voortgang, rapporteert hierover en formuleert indien nodig alternatieven ter bijstelling van het project;
 • Je adviseert en beantwoordt vragen van de directies, managementteams en medezeggenschapsraden;
 • Je draagt zorg voor de in- en externe communicatie / verantwoording met betrekking tot de verschillende fasen van het project;
 • Je evalueert afgeronde activiteiten en rapporteert daarover.

Wie zoeken wij?

De kandidaat die wij zoeken:

 • Plant en structureert het eigen werk en dat van het project gericht op het realiseren van de doelstellingen.
 • Is vaardig in het opstellen van adviezen en rapportages;
 • Weet betrokkenen te enthousiasmeren en draagvlak te creëren.
 • Is sociaal vaardig, gaat gemakkelijk contacten aan en kan relaties opbouwen.
 • Kan omgaan met belangentegenstellingen in een professionele omgeving;
 • Is onafhankelijk in denken en doen.
 • Onderneemt proactief actie en doet uitspraken die gebaseerd zijn op de eigen vakkennis en niet op een verlangen om anderen te plezieren.

Wie zijn wij?

Zowel BC Broekhin als het Grescollege maken deel uit van Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Met ruim 950 personeelsleden biedt SOML onderwijs aan ruim 7000 leerlingen. Alle SOML-scholen zijn toegankelijk voor iedereen. Door de variëteit aan scholen creëert SOML voor alle ouders, leerlingen en (toekomstige) collega’s een maximale keuzevrijheid. Zo kunnen leerlingen altijd rekenen op onderwijs dat bij hen past, en kunnen medewerkers rekenen op een onderwijsomgeving die goed aansluit bij hun talenten en wensen. Daarbij zorgen wij er natuurlijk voor dat jij je, net als alle SOML-collega’s, optimaal kunt blijven ontwikkelen: leren in ontmoeting.

Wat wij bieden...

Wij bieden jou een prettige werkomgeving en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze functie gerust contact op met Marc Demandt , directeur BC Broekhin, via e-mail m.demandt@mdw.broekhin.nl 

Interesse?

Wij verzoeken geïnteresseerde kandidaten z.s.m. te reageren door een motivatiebrief en cv te e-mailen naar Heidi Reer, officemanager, via hreer@mdw.broekhin.nl.