Stichting Onderwijs Midden-Limburg

In gesprek met het CvB

Heb jij een vraag, een dilemma of een goed idee dat je graag wil bespreken met het College van Bestuur van SOML? Dat kan! Vanaf 2020 nodigt Paul Slegers, lid College van Bestuur, jou graag uit om met hem van gedachten te wisselen. De te bespreken onderwerpen worden door de deelnemers aangedragen, maar Paul zal zelf […]

Bendecafé Onderwijs van de toekomst

Op donderdag 2 april aanstaande vindt het langverwachte Bendecafé weer plaats. Het centrale thema tijdens deze dynamische bijeenkomst is ‘Onderwijs van de Toekomst’. De organisatie is in handen van SOML en SVO|PL. Samen hebben we ervoor gezorgd dat het programma zowel verrassend als diepgaand is, maar toch zijn frisse vaart zal behouden. De bijeenkomst start met een prikkelende […]

CKV Junior

Op dinsdag 3 maart 2020 8.30 uur tot 12.00 uur te Grescollege verzorgt Jan Mulder, VU Amsterdam, de workshop CKV Junior. De workshop is met name gericht op kunstvakdocenten en taaldocenten in de onderbouw vmbo/vwo/havo. Het doel van de workshop is om duidelijke informatie en voorbeelden te geven over CKV in de onderbouw. Ook is er voor de cursist alle ruimte voor onderling overleg en presentaties […]

Didactisch coachen

Deze workshop start met een introductie Didactisch Coachen. Wat is didactisch coachen, waar zet je op in en wat wil je bereiken. Daarnaast gaan we aandacht besteden aan het voeren van coachgesprekken met leerlingen. Hoe bewaak je de kwaliteit en vooral hoe bouw je je eigen expertise uit. De leerdoelen van deze workshop zijn: Wat doe […]

Handelingsgericht werken (HGW) in het voortgezet onderwijs

Edwin Thissen, docent Hogeschool Utrecht, geeft tijdens de ontwikkelmiddag van 13 februari de workshop ‘Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’. HGW is erop gericht om doeltreffende leerlingbegeleiding en passend onderwijs concreet te maken. Uitgangspunt is te komen tot een pedagogische en didactische aanpak voor leerlingen om onderwijsdoelen te halen. Hierbij is het perspectief van de […]