Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Starterstraining

Opleiding af, nieuwe werkgever, andere werkcultuur en een fiks aantal klassen waar JÍJ verantwoordelijk voor bent. Je bent gestart met je eerste baan in het onderwijs. Een hele klus om alles zo goed mogelijk op te pakken.
Die klus hoef je natuurlijk niet alleen te klaren. Deels word je begeleid op school én deels ben je eigenaar van je eigen ontwikkeling. SOML biedt jou de starterstraining aan, nadat jij met jou leidinggevende dit hebt overlegd én je voor jezelf een doel (of meerdere doelen) hebt gesteld over wat je wilt bereiken met deze training.


Inhoud van de training
De training richt zich in principe op drie van de zeven competenties uit de wet BIO:
BIO 1: Interpersoonlijk
BIO 2: Pedagogisch
BIO 4: Organisatorisch

Deze competenties richten zich met name op klassenmanagement.

Daarnaast kunnen zaken aan bod komen als:
→ Omgaan met werkdruk (belasting versus belastbaarheid)
→ Gespreksvaardigheden (met leerlingen, ouders), een dagdeel met acteur
→ Het opstellen van een POP, waarin de deelnemer zijn expertise, ontwikkelpunten, ambities en affiniteiten beschrijft.

De trainers laten de onderwerpen aan bod komen via kleine stukjes theorie en ervaringsgerichte activiteiten, zoals:
→ Intervisie
→ Groepswerk
→ Rollenspel
→ Huiswerkopdrachten (bijvoorbeeld doelgericht lesbezoek bij collega’s, opvragen van 360 graden feedback, bijhouden van logboek voor digitaal bekwaamheidsdossier)


Resultaat
Na afloop van de training heb je meer inzicht in je competenties, en je bent een stap verder in het bereiken van de doelen die je je t.a.v. deze training hebt gesteld. Je kunt de resultaten opnemen in je digitaal bekwaamheidsdossier of portfolio.

Deelname aan de training levert je 40 registeruren op bij Registerleraar.


Data

De training vindt plaats op 10 september, 9 oktober en 14 november 2018. Telkens van 9:00 – 16:30 uur


Kosten

Afhankelijk van het aantal deelnemers.

Resultaat

Na afloop van de training heb je meer inzicht in je competenties, en je bent een stap verder in het bereiken van de doelen die je je t.a.v. deze training hebt gesteld. Je kunt de resultaten opnemen in je digitaal bekwaamheidsdossier of portfolio.

Praktisch

Tijdsinvestering: 24 uur

Groepsgrootte: 10

Naam Trainer(s): Tessie van Katwijk en Bart Peijs

Kosten Indicatie: €750