Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Privacy – wetgeving in Nederland en de EU

Scholen werken op tal van manieren met persoonsgegevens van leerlingen. Daarbij moet u zich houden aan de wettelijk eisen die gelden volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Leon van Lare, manager ICT SOML, vertelt tijdens de presentatie over ‘Privacy – stand van zaken wetgeving in Nederland en de EU’.

In het kort:
– Introductie over het onderwerp privacy
– Uitleg per privacywet (2001 WBP, 2016 Meldplicht datalekken en 2018 AVG EU)
– En wat dit voor het onderwijs inhoudt
Presentatie inclusief mogelijkheden tot het stellen van vragen duurt anderhalf uur.

Doelgroep:
Medewerkers personeelsadministratie, TOA’s ICT, consulenten ICT, teamleiders en zorgcoördinatoren.

Aantal deelnemers:
Maximaal 15

Datum en locatie:
8 mei 12:30 – 14:00 uur, BC Broekhin Swalmen (volzet)

De training te BC Broekhin Swalmen is volzet. Wenst u de training ook op uw locatie aan te bieden, kunt u contact opnemen met Alexandra Smeets.


Meer weten over Privacy in het onderwijs?
Onderstaand links naar website met informatie over wetgeving privacy en/in het onderwijs.
Privacy in het onderwijs: https://www.privacyconvenant.nl/
Privacy in 10 stappen: https://www.kennisnet.nl/artikel/privacy-op-school-in-10-stappen/
Meer informatie over privacy in het onderwijs: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers


 

Praktisch

Tijdsinvestering: 1-2

Groepsgrootte: 15

Naam Trainer(s): Leon van Lare

Kosten Indicatie: €20 (gemiddeld)