Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Opleiding tot toetsexpert (VOL)

Een groep docenten van het Connect College en Grescollege neemt dit jaar deel aan het professionaliseringstraject toetsen en beoordelen. De bedoeling is dat deze docenten na het scholingstraject:

– Inzicht hebben in toetskwaliteit. Wat is het, waar staat de school en welke ambitie heeft de school hierin?

– Een toetsprogramma kunnen opstellen waarbij een balans tussen de formatieve en summatieve functie van toetsen wordt gerealiseerd.

– Het toetsbeleid van de school kunnen vormgeven.

– Het toetsproces van ontwerp (leerdoelen/taxonomie), ontwikkelen toetsvragen tot analyse en evaluatie kunnen doorlopen en collega docenten hierover adviseren.

 

Het professionaliseringstraject bestaat uit de volgende activiteiten:

Opstellen eerste versie toetsbeleid. Met een kleine groep teamleider/MT wordt een eerste versie van het toetsbeleid vormgegeven op basis van de huidige werkwijzen.
8 oktober 10:00 – 16:00 uur, directie en teamleiders Connect College

In company-training voor een groep van 10-12 docenten. Vier studiedagen van 10:00 – 16:00 uur. Hierbij wordt de opgebouwde kennis vertaald naar en opgenomen in het toetsbeleid:

Dag 1 5 november 12-17 uur: Vaststellen leerbehoefte en evt. aanpassen programma op maat. Inzicht in kwaliteit van toetsing, visie en beleid.
Dag 2 23 januari (tijdens SOML-Onderwijsdag) 9 – 16 uur: Functies van toetsen. De summatieve toetsfunctie.
Dag 3 13 februari 12-17 uur: Functies van toetsen. De formatieve toetsfunctie.
Dag 4 8 juni 12 – 17 uur: Een gebalanceerd toetsprogramma in de onder- en bovenbouw.
Tussen de bijeenkomsten door voeren de docenten opdrachten uit om de vaardigheid in de genoemde thema’s te ontwikkelen.

Bij elke professionaliseringsdag zijn twee docenten van het lectoraat Technology-enhanced assessment aanwezig.

 

Praktisch

Tijdsinvestering: 25 uur

Groepsgrootte: 12

Naam Trainer(s): Desirée Joosten, Fontys lectoraat Technology Enhanced Assesment

Kosten Indicatie: €in-company