Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Klantvriendelijkheid (Afronding in september)

Update 1 juni 2020: dagdeel 2 van de training zal plaatsvinden na de zomervakantie.
*************************************

Trainingen Heyy by SOML juni en juli 2020

Als SOML hebben we een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van veel mensen: zowel leerlingen, collega’s, alsook hun naasten. Om deze reden hebben wij besloten om de trainingen die nog op de planning staan voor dit schooljaar te verschuiven naar het begin van komend schooljaar óf om deze trainingen digitaal aan te bieden. Per training zullen wij de trainers en deelnemers op de hoogte stellen van de genomen maatregelen.

In juli zullen echter de BHV- en EHBO-trainingen vanwege het verlopen van certificaten en diploma’s toch doorgaan. Weliswaar in aangepaste vorm én met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. De afsluitende bijeenkomst van de cursus Mindfulness en de terugkommiddag van Grip op ontspanning zullen in de buitenlucht doorgang vinden. De afsluiting van het traineeship vindt plaats bij La Grange Baxhof.

Wanneer blijkt dat doorgang van deze bijeenkomsten op enig moment niet verantwoord is, zullen ook deze worden verplaatst naar het begin van het komend schooljaar.

Heyy by SOML zal via de gebruikelijke media (SOML-Nieuws!, e-mail, Facebook en website) de nieuwe datums communiceren van de uitgestelde trainingen en workshops.

Het laatste nieuws omtrent het Corona-virus en hoe SOML hiermee omgaat vindt u op onze website: www.soml.nl/coronavirus.

Maatregelen bij trainingen door Heyy by SOML
 De trainingen vinden plaats volgens de richtlijnen van het RIVM.
 De trainingen die tot de zomervakantie in fysieke vorm doorgang zullen vinden, zullen plaatsvinden in kleine groepen, zodat rekening gehouden kan worden met de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 De trainingsruimte wordt dusdanig ingericht dat men 1,5 meter afstand van elkaar kan bewaren, ook wanneer men door de trainingsruimte loopt.
 In de trainingsruimte is desinfectiemiddel aanwezig.
 Voor aanvang en na afloop van de training zijn de ruimte, deurklinken, eventuele toetsenborden, beeldschermen en muizen, evenals de tafels en stoelen met desinfectiemiddel gereinigd. Hulpmiddelen die tijdens de training worden gebruikt dienen vooraf en na ieder gebruik met desinfectiemiddel te worden gereinigd.
 Bij binnenkomst van de trainingsruimte reinigt iedere deelnemer zijn handen met desinfectiemiddel.

We kunnen dit alleen goed doen als we ons gedisciplineerd houden aan de afspraken en elkaar hier ook op aanspreken. Laten we hier met elkaar onze verantwoordelijkheid in nemen!

=============================================================================================

Je bent als baliemedewerker/telefonist/receptionist het visitekaartje van de school. Een professionele en klantvriendelijke houding naar ouders, leerlingen en collega’s is daarom heel belangrijk. Hoe ga jij hiermee om?

In deze interactieve en praktijkgerichte training werken we aan jouw professionele en klantvriendelijke houding aan de telefoon en de balie.

De training wordt gegeven door Astrid de Jong (trainer) en Geert Belgers (trainingsacteur).

De training zal meermaals worden aangeboden binnen SOML. De tweede training vindt plaats op woensdagmiddag 11 maart en woensdagmiddag 18 maart 2020 13:00 – 17:00 uur te SOML.

Update: dagdeel 2 van de training zal plaatsvinden op woensdagmiddag 17 juni 13:00 – 17:00 uur.

Resultaat

Aan het eind van deze training:
- Kun je een professioneel en klantvriendelijk telefoongesprek voeren.
- Ben je meer bewust van je eigen houding en gedrag.
- Kun je op een klantvriendelijke manier 'klanten' en leerlingen aan de balie ontvangen.
- Kun je omgaan met lastige gesprekken (weerstand, emoties, klachten etc.)
- Kun je je zakelijk en correct opstellen naar bijvoorbeeld ouders, collega's en leerlingen.
- Kun je op de juiste wijze de telefoon beantwoorden en doorverbinden door effectieve luister- en vraagtechnieken toe te passen.

Praktisch

Tijdsinvestering: 8 uur

Groepsgrootte: 10

Naam Trainer(s): Astrid de Jong en Geert Belgers

Kosten Indicatie: €250 pp