Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Didactiek van een examentraining (VOL)

“Bij de correctie van de eindexamens valt vaak op dat de leerlingen niet het volledig aantal punten kunnen krijgen omdat de antwoorden te kort, of te ongestructureerd zijn. De kennis is vaak wel voldoende en de leerlingen noteren wellicht gretig het goede antwoord, maar toch kunt u niet de volle aantal punten toekennen. Een van de redenen is dat zij u al langer kennen en ervan uitgaan dat u in hun genoteerde antwoord leest wat zij bedoelen. Dat vertrouwen tussen uw leerlingen en u is een mooi aspect van de relatie tussen u en uw klas, maar op het centraal examen valt die relatie weg. Een tweede corrector moet het doen met de enkele zinnen of berekeningen, zonder de context die u kent. Het correctiemodel bepaalt dat het maximale aantal punten slechts kan worden gegeven toe als de formulering, de uitwerking of het betoog correct is. Voor het goede antwoord is dus juist distantie tussen de leerling en de corrector nodig. Kan deze vaardigheid leerlingen worden aangeleerd?

Jazeker, en als u die kennis al toepast in de voorbereidende jaren, zult u merken dat ook in de reguliere toetsen het niveau van de beantwoording stijgt. Uw leerlingen ervaren dat gestructureerd werken leidt tot een beter antwoord. U leert hen argumenteren, opgaven netjes uitwerken en zorgvuldig formuleren.” – Erik Harinck, directeur Teaching Pro’s

De training ‘Didactiek van een examentraining voor docenten’ gaat in op dit aspect van het eindexamen. Ook stelt de training docenten in staat om kritisch na te denken over de invulling van de laatste periode voor de eindexamens, na de laatste SE’s. Zo komt aan bod wat het verschil is tussen onderwijzen en trainen, wat het succes is van de grote commerciële aanbieders en hoe je kwaliteit kunt garanderen.

“Eén van mijn examenleerlingen heeft vorig schooljaar deelgenomen aan een examentraining. Hij gaf aan ontzettend veel geleerd te hebben van de training en beter voorbereidt het eindexamen te hebben gemaakt. De goede cijfers getuigen van de doeltreffendheid van de training. Dat heeft mij aan het denken gezet: dat kunnen wij als leraren hen toch ook leren. Dure externe trainingen zijn voor onze leerlingen dan niet meer nodig. Ze worden door eigen leraren optimaal voorbereid op hun eindexamen. Meedoen dus!”- Renate van Look, docent aardrijkskunde, Connect College.

De trainers van Teaching Pro’s nemen u in 2 studiemiddagen graag mee op weg naar nog betere examenresultaten!

De training vindt plaats op 5 november 13 tot 17 uur én 13 februari 13 tot 17 uur, te locatie Connect College.

Update: de training is vol. Bij voldoende interesse starten we een tweede training. Geef graag je naam door.

Resultaat

Aan het eind van de training heb je tools in handen om je leerlingen op weg te helpen naar nog betere examenresultaten.