Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Basisopleiding ploegleider BHV

Trainingen bedrijfshulpverlening
De afgelopen drie schooljaren is de vraag naar scholing rondom veiligheid snel gegroeid. Zowel het onderwijzend als het onderwijsondersteunend personeel heeft aangegeven behoefte te hebben aan (bij) scholing op het gebied van veiligheid.

Najaar 2018 worden de basistrainingen EHBO, BHV, en BHV Ploegleider, evenals herhalingstrainingen EHBO, en BHV aangeboden.

Basisopleiding ploegleider BHV
De basisopleiding ploegleider bedrijfshulpverlening omvat 2 dagen en wordt gegeven door een gecertificeerde brandweerdocent.
Om te mogen deelnemen aan de basisopleiding Ploegleider BHV moet de kandidaat beschikken over een geldig BHV-diploma.

In de opleiding wordt aandacht gegeven aan:

Theorie

  • Organisatie BHV
  • Verbindingen en communicatie
  • Verkenning en inzet

 

Praktijk

  • Verkenningsoefening
  • Communicatieoefening
  • Ontruimingsoefening

 

Beide onderdelen worden afgesloten met een officieel NIBHV-examen.

 

Doelgroep
Personen die deel uit maken van een BHV-organisatie en zich hierbij moeten specialiseren in het leiding geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners.
Aan elke groep kunnen 8 tot 12 personen deelnemen.

Data najaar 2018
6 en 13 december, 9 – 16 uur

Resultaat

Doelstellingen van de trainingen zijn:
- Het aansturen van de bedrijfshulpverleners.
- Het oefenen met de bedrijfshulpverleners.
- Evaluatie en verslag na oefeningen of calamiteiten.
- Het herkennen, beoordelen en op de hoogte zijn van risico's binnen de organisatie.

Praktisch

Tijdsinvestering: 16

Groepsgrootte: 12

Naam Trainer(s): Anny Bongaerts, ABO Opleidingen

Kosten Indicatie: €afhankelijk van aantal deelnemers