Toekomstige wijzigingen college van bestuur

11-01-2024

Thieu Kikken, huidig voorzitter van het college van bestuur van Stichting Onderwijs Midden-Limburg, heeft in 2023 te kennen gegeven in de zomer van 2024 met pensioen te gaan. Naar aanleiding van deze boodschap heeft de raad van toezicht van SOML een analyse uitgevoerd ten behoeve van het nieuwe profiel voor het college van bestuur.

Aan de hand van deze analyse is door de raad van toezicht en Paul Slegers (lid college van bestuur) gezamenlijk geconcludeerd dat ze er beiden de voorkeur aan geven dat het college van bestuur volledig wordt vernieuwd. Daarom zal Paul de organisatie in het voorjaar verlaten, om zijn carrière extern voort te zetten.

De raad van toezicht van SOML is Paul erkentelijk voor zijn betrokken inzet en grote inbreng tijdens de voorbije 8 jaren. De raad van toezicht bekijkt nu en in de komende maanden samen met alle betrokken gremia wat er nodig is om een gezonde toekomst van SOML te (blijven) waarborgen.