Nieuwe huisvesting voor ROER College Schöndeln

18-02-2022

Donderdagavond 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Roermond unaniem ingestemd met het voorstel om te komen tot nieuwe huisvesting voor ROER College Schöndeln. We zijn enorm verheugd dat het langslepende dossier hiermee na 15 jaar tot een positieve afronding komt.

De komende periode gaat de school met veel positieve energie, samen met alle belanghebbenden, aan de slag om het huisvestingsvoorstel tot uitvoering te brengen. In dit voorstel staan kleinschaligheid, het faciliteren van diverse onderwijsvormen en duurzaamheid centraal. Daarbij hoort ook de maatschappelijke functie van de school, waarbij actief de verbinding met (verenigingen uit) de wijk, organisaties en bedrijven en de samenleving wordt aangegaan. Daarnaast wil men maximaal gebruikmaken van de unieke park- en bosachtige omgeving waarin de school zich bevindt. Alleen zo kunnen huidige én toekomstige leerlingen en medewerkers van ROER College Schöndeln leren en (samen)werken in een omgeving die voldoet aan de wensen en eisen van de huidige en toekomstige tijd.

Er is tijdens de bouw van de semi-permanente huisvesting (ten behoeve van de samenvoeging van Mavo Roermond en Lyceum Schöndeln in 2020) op het schoolterrein al veel ervaring opgedaan met het minimaliseren van de impact op leerlingen en medewerkers. Die kennis en kunde worden uiteraard meegenomen naar de bouw van de nieuwe school. Op die manier blijft goed onderwijs continu gegarandeerd.

Namens iedereen die ROER College Schöndeln een warm hart toedraagt, bedanken wij de gemeenteraad voor hun besluit. Het voortgezet onderwijs in Roermond neemt hiermee een belangrijke stap vooruit!