Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op deze pagina vind je de leden en de vastgestelde notulen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SOML. 

Samenstelling GMR

Het dagelijks bestuur van de GMR wordt gevormd door Wim Kiggen (voorzitter) en Pierre Salden (secretaris).
Je kunt de (secretaris van de) GMR bereiken via p.salden@roercollege.nl

Personeelsgeleding

 • Harm Wieldraaijer (BC Broekhin)
 • Björn Bonten (Connect College)
 • Vacante positie (Connect College)
 • Terence Vroomen (Grescollege)
 • Erik van Herwijnen (Nt2 Mundium College)
 • John Klok (ROER College Schöndeln)
 • Pierre Salden (ROER College Schöndeln)
 • Wim Kiggen (Sint Ursula)
 • Niels Roumen (Sint Ursula)
 • Sanne Tonnaer (Stafdienst)
 • Richard Coenen (Wings Roermond)

Oudergeleding

 • Mariska Pansters (BC Broekhin)
 • Vacante positie (Connect College)
 • Vacante positie (ouder óf leerling Grescollege)
 • Vacante positie (ouder óf leerling Nt2 Mundium)
 • Jacqueline Cupers (ROER College Schöndeln)
 • Margo Custers (Sint Ursula)
 • Ilona Mathijsen (Sint Ursula)

Leerlinggeleding

 • Meike Mooren (Connect College)
 • Vacante positie (leerling óf ouder Grescollege)
 • Vacante positie (leerling óf ouder Nt2 Mundium)
 • Fleur Pastoor (ROER College Schöndeln)
 • Teun van den Berg (Wings Roermond)

Notulen GMR

Hieronder vind je de vastgestelde notulen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SOML.
De notulen van de personeelsgeleding van de GMR (PGMR) zijn door medewerkers te raadplegen via AFAS.

Meer informatie?