Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op deze pagina vind je de leden en de vastgestelde notulen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SOML. 

Samenstelling GMR

Het dagelijks bestuur van de GMR wordt gevormd door Terence Vroomen (voorzitter) en John Klok (secretaris).
Je kunt de (secretaris van de) GMR bereiken via medezeggenschap@soml.nl

Personeelsgeleding

 • Harm Wieldraaijer (BC Broekhin)
 • Björn Bonten (Connect College)
 • Vacante positie (Connect College)
 • Terence Vroomen (Grescollege)
 • Erik van Herwijnen (Nt2 Mundium College)
 • John Klok (ROER College Schöndeln)
 • Vincent Thissen (ROER College Schöndeln)
 • Sandra Bongers (Sint Ursula)
 • Niels Roumen (Sint Ursula)
 • Sanne Tonnaer (Stafdienst)
 • Richard Coenen (Wings Roermond)

Oudergeleding

 • Mariska Pansters (BC Broekhin)
 • Jacqueline Cupers (ROER College Schöndeln)
 • Ilona Mathijsen (Sint Ursula)
 • Bob Daniëls (Connect College)
 • Vacante positie 

Leerlinggeleding

 • Tara Leijgraaf (Grescollege)
 • Teun van den Berg (Wings Roermond)
 • Danae van Neer (Connect College)
 • Vacante positie 
 • Vacante positie 

Notulen GMR

Hieronder vind je de vastgestelde notulen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SOML.
De notulen van de personeelsgeleding van de GMR (PGMR) zijn door medewerkers te raadplegen via AFAS.

Meer informatie?