Stichting Onderwijs Midden-Limburg

SOML Organisatie

Schoolgidsen

In de schoolgidsen van onze scholen zijn verschillende verwijzingen naar onze website opgenomen. Hieronder zijn de betreffende documenten te vinden:

Beleidskader medisch handelen en medicijnverstrekking →

Gebruikersreglement ICT (voorheen Gedragscode ICT) →

Integriteitscode →

Klachtenregeling →

Regeling misstanden in het VO →

Sponsorbeleid →


Scholen op de kaart

In Vensters voor Verantwoording hebben scholen in het voortgezet onderwijs landelijk afgesproken om aan de hand van 20 indicatoren informatie eenduidig op een website te plaatsen. Op deze site staan landelijke schoolgegevens over kwaliteit en sfeer naast elkaar, zodat u scholen goed kunt vergelijken. We verwijzen u graag naar de actuele gegevens van het onderwijs binnen SOML.
Op www.scholenopdekaart.nl ziet u de Vensters van onze scholen in Midden-Limburg en verder alle Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs.

Kijk ook eens op de Vensters voor Verantwoording website

Vensters voor verantwoording →


Jaarverslag SOML

Persoonlijk leren wordt steeds belangrijker in ons onderwijs. Voor onze nieuwe koers hebben we in 2014 en 2015 uitvoerig gesproken en geluisterd naar de mensen en instellingen om ons heen. Zo hebben leerlingen, ouders, medewerkers, leidinggevenden, ketenpartners, overheden, instellingen en bedrijven input gegeven op hun visie op de ontwikkeling van het onderwijs.

Hier delen we de meest recente jaarverslagen van SOML.

Jaarverslag 2020.pdf →

Jaarverslag 2019.pdf →

Jaarverslag 2018.pdf →

Jaarverslag 2017.pdf →


Algemene inkoopvoorwaarden

Op al onze offerte aanvragen en/of opdrachten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van SOML van toepassing.

Algemene inkoopvoorwaarden.pdf →


Statuten

In de statuten is onder meer vastgelegd wat het doel en de grondslag van SOML zijn. Ook wordt beschreven wat de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn.

Statuten SOML.pdf →