Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Jaarverslag 2020 gepubliceerd

SOML heeft het jaarverslag 2020 gepubliceerd. Naast de bestaande uitdagingen waar SOML voor staat werd het boekjaar 2020 onverwacht het jaar van COVID-19.


Eindexamens 2021 van start

Wij wensen alle eindexamenleerlingen (en de betrokken collega’s en ouders / verzorgers) heel veel succes toe de komende weken. Geloof in jezelf!🍀


SOML-traineeship centraal in TjipCast

Het SOML-traineeship laat aantrekkelijk werkgeverschap en onderwijsontwikkeling aansluiten bij een nieuwe generatie professionals.


Vervolgonderzoek afstandsonderwijs SOML

SOML heeft een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van ouders en leerlingen m.b.t. afstandsonderwijs.


Projectvoortgang meer- en hoogbegaafdheid

Binnen SOML wordt het ondersteunings- en onderwijsaanbod voor leerlingen met kenmerken van meer- of hoogbegaafdheid verbeterd.