Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Keyport Meets | Regio in je Rugzak officieel gelanceerd

Afgelopen week vond de officiële lancering plaats van Keyport Meets | Regio in je Rugzak, een nieuw project waarin onderwijs structureel met het regionale bedrijfsleven wordt verbonden.


Akkoord Google Workspace for Education

SIVON heeft donderdag 8 juli overeenstemming bereikt over maatregelen m.b.t. de privacyrisco’s bij Google Workspace for Education.


Update | Privacyrisico’s Google Workspace for Education

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in juni 2021 een nieuw advies gegeven m.b.t. het gebruik van Google Workspace for Education.


Jaarverslag 2020 gepubliceerd

SOML heeft het jaarverslag 2020 gepubliceerd. Naast de bestaande uitdagingen waar SOML voor staat werd het boekjaar 2020 onverwacht het jaar van COVID-19.


Eindexamens 2021 van start

Wij wensen alle eindexamenleerlingen (en de betrokken collega’s en ouders / verzorgers) heel veel succes toe de komende weken. Geloof in jezelf!🍀