Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina houden wij collega’s, ouders en leerlingen op de hoogte over de ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus COVID-19. Update #32: 15 april


SOML-traineeship centraal in TjipCast

Het SOML-traineeship laat aantrekkelijk werkgeverschap en onderwijsontwikkeling aansluiten bij een nieuwe generatie professionals.


Vervolgonderzoek afstandsonderwijs SOML

SOML heeft een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van ouders en leerlingen m.b.t. afstandsonderwijs.


Projectvoortgang meer- en hoogbegaafdheid

Binnen SOML wordt het ondersteunings- en onderwijsaanbod voor leerlingen met kenmerken van meer- of hoogbegaafdheid verbeterd.


Pluk en Verwonder: Meerjarenbeleidsplan 2021-2026

Met trots presenteren wij ‘Pluk en Verwonder’: het nieuwe meerjarenbeleidsplan (2021 – 2026) van Stichting Onderwijs Midden-Limburg.