Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Examenreglement SOML 2020 -2021

Dit examenreglement van Stichting Onderwijs Midden-Limburg is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2020 ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Dit examenreglement bepaalt samen met het Programma van Toetsing en Afsluiting van de school de werkwijze rondom de schoolexamens en centrale eindexamens.
Dit examenreglement is van toepassing op alle scholen die onder de stichting ressorteren: Connect College te Echt, Bisschoppelijk College Broekhin te Roermond, Grescollege te Reuver, ROER College Schöndeln te Roermond, Niekée te Roermond, Scholengemeenschap Sint Ursula te Heythuysen en Horn.

Examenreglement SOML VMBO, HAVO en VWO 2020-2021