Stichting Onderwijs Midden-Limburg

heyy_by_soml_aanbod

Interne opleiding tot schoolcoach

Datum: 21-01-2019

Als ervaren docent wil je wellicht je collega’s mee laten profiteren van je deskundigheid en ervaring. Coaching is een krachtig middel om je professionaliteit als docent te blijven ontwikkelen […]


Training voor management: effectief voorkomen & verhelpen van burn-out

Datum: 22-01-2019

Alle medewerkers van SOML krijgen de training effectief voorkomen & verhelpen van burn-out aangeboden. Speciaal voor het management is er een aparte training ontwikkeld, die inzoomt op de specifieke rol die de leidinggevenden hebben in het voorkomen en verhelpen van burn-out bij medewerkers. De leidinggevende heeft namelijk een sleutelrol in de preventieve aanpak van burn-out. […]


Scholing basiskwaliteit SE op orde

Datum: 04-02-2019

Stichting Platforms VMBO biedt vmbo scholen (AVO en beroepsgericht) een praktisch aanbod in de vorm van een werkbijeenkomst op de eigen school om het PTA en de bijbehorende processen van hun school eens goed door te lichten en aan de slag te gaan om de kwaliteit waar nodig op een hoger niveau te krijgen. De […]