Stichting Onderwijs Midden-Limburg

heyy.soml

Update trainingen Heyy by SOML

Als SOML hebben we een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van veel mensen: zowel leerlingen, collega’s, alsook hun naasten. Om deze reden hebben wij besloten om de trainingen die nog op de planning staan voor dit schooljaar te verschuiven naar het begin van komend schooljaar óf om deze trainingen digitaal aan te bieden. Per training zullen wij de trainers en deelnemers op de hoogte stellen van de genomen maatregelen.

Wanneer blijkt dat doorgang van deze bijeenkomsten op enig moment niet verantwoord is, zullen deze worden verplaatst naar een later moment.

Heyy by SOML zal via de gebruikelijke media (SOML-Nieuws!, e-mail, Facebook en website) de nieuwe datums communiceren van de uitgestelde trainingen en workshops.

Het laatste nieuws omtrent het Corona-virus en hoe SOML hiermee omgaat vindt u op onze website: www.soml.nl/coronavirus.

Maatregelen bij trainingen door Heyy by SOML

  • De trainingen vinden plaats volgens de richtlijnen van het RIVM.
  • De trainingen die tot de zomervakantie in fysieke vorm doorgang zullen vinden, zullen plaatsvinden in kleine groepen, zodat rekening gehouden kan worden met de 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • De trainingsruimte wordt dusdanig ingericht dat men 1,5 meter afstand van elkaar kan bewaren, ook wanneer men door de trainingsruimte loopt.
  • In de trainingsruimte is desinfectiemiddel aanwezig.
  • Voor aanvang en na afloop van de training zijn de ruimte, deurklinken, eventuele toetsenborden, beeldschermen en muizen, evenals de tafels en stoelen met desinfectiemiddel gereinigd. Hulpmiddelen die tijdens de training worden gebruikt dienen vooraf en na ieder gebruik met desinfectiemiddel te worden gereinigd.
  • Bij binnenkomst van de trainingsruimte reinigt iedere deelnemer zijn handen met desinfectiemiddel.

We kunnen dit alleen goed doen als we ons gedisciplineerd houden aan de afspraken en elkaar hier ook op aanspreken. Laten we hier met elkaar onze verantwoordelijkheid in nemen!

================================================================================
Heyy by SOML (heyy.soml) is een innovatieve manier van professionalisering. Wij willen beter worden in ons vak. Inspirerend voor ons en goed voor onze leerlingen die we anders en afwisselender gaan begeleiden.
Door medewerkers en leerlingen te verbinden met ouders, ondernemers, overheid en het vervolgonderwijs kunnen we onszelf prikkelen, ontwikkelen en onze werkwijze blijven verbeteren.

Heyy by SOML heeft pijlers die focussen op leren, anderen ontmoeten en jezelf ontwikkelen binnen de scholen van SOML.

Nieuwsgierig? Neem contact op met Heyy Relatiemanager Alexandra Smeets of lees verder in onze nieuwe Heyy Inspiratiegids.

Stuur Alexandra een e-mail


Heyy, wat is dat ook alweer?

Heyy by SOML is het leercentrum van SOML. Het Heyy-team ‘ontzorgt’ de scholen organisatorisch en biedt medewerkers en scholen de kans om zich vooral te richten op de inhoudelijke kant van professionalisering en kwaliteitsverbetering. Elke SOML-locatie is vertegenwoordigd in het Heyy-team, dat de vraag van medewerkers vertaalt naar actie door een gastspreker, een schooloverstijgende meeting of een workshop/atelier te organiseren. Het Heyy-team zorgt voor de juiste verbindingen en activiteiten op een kwaliteitsniveau dat medewerkers van SOML en de scholen beogen.

Heyy by SOML is zelfstandig binnen SOML met een eigen opdracht, budget en bemensing.

Deskundigheidsbevordering die je aanvraag via Heyy heeft allerlei voordelen:

  • Aanbod op maat: de training sluit dus altijd aan bij jouw onderwijspraktijk
  • Op een SOML-locatie: dus geen lange reistijden
  • Samen met collega’s van SOML: en dit is niet alleen gezellig, maar je leert ook nog eens van en met iemand die onze organidatie door en door kent.
  • Goedkoper: waardoor je meer uit je scholingsbudget haalt

Heyy – wat wil jij leren dit schooljaar?

Bij de trainingen van Heyy staat de scholingsbehoefte van alle SOML-medewerkers centraal.  Zo verzorgen wij niet alleen trainingen die gericht zijn op het inrichten van de les en de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook op het gebied van ict en voor het welzijn van onze medewerkers hebben wij een passend aanbod.

Heyy werkt vraaggericht, waardoor je ook zeker weet dat je antwoord krijgt op jouw leervraag. De afgelopen jaren hebben al veel medewerkers kennisgemaakt met onze opleidingen. De meest enthousiast ontvangen opleidingen hebben wij vast in ons programma opgenomen, zodat alle docenten, teams en leidinggevenden hiervan kennis kunnen nemen. Onze trainingen kunnen op verzoek ook schoolbreed worden ingezet.

Klik op Trainingen Heyy hand-out7.0(online) om het aanbod Heyy by SOML trainingen en workshops te ontdekken, of klik hieronder om een training te zoeken.

Zoek een training →

heyy.soml