Stichting Onderwijs Midden-Limburg

heyy.soml
Heyy by SOML (heyy.soml) is een innovatieve manier van professionalisering. Wij willen beter worden in ons vak. Inspirerend voor ons en goed voor onze leerlingen die we anders en afwisselender gaan begeleiden.
Door medewerkers en leerlingen te verbinden met ouders, ondernemers, overheid en het vervolgonderwijs kunnen we onszelf prikkelen, ontwikkelen en onze werkwijze blijven verbeteren.

Heyy by SOML heeft pijlers die focussen op leren, anderen ontmoeten en jezelf ontwikkelen binnen de scholen van SOML.

Nieuwsgierig? Neem contact op met Heyy Relatiemanagers Alexandra Smeets of Marielle Wilms of lees verder in onze nieuwe Heyy Inspiratiegids.

Stuur Alexandra een e-mail

Stuur Marielle een e-mail


Heyy, wat is dat ook alweer?

Heyy by SOML is het leercentrum van SOML. Het Heyy-team ‘ontzorgt’ de scholen organisatorisch en biedt medewerkers en scholen de kans om zich vooral te richten op de inhoudelijke kant van professionalisering en kwaliteitsverbetering. Elke SOML-locatie is vertegenwoordigd in het Heyy-team, dat de vraag van medewerkers vertaalt naar actie door een gastspreker, een schooloverstijgende meeting of een workshop/atelier te organiseren. Het Heyy-team zorgt voor de juiste verbindingen en activiteiten op een kwaliteitsniveau dat medewerkers van SOML en de scholen beogen.

Heyy by SOML is zelfstandig binnen SOML met een eigen opdracht, budget en bemensing.

Deskundigheidsbevordering die je aanvraag via Heyy heeft allerlei voordelen:

  • Aanbod op maat: de training sluit dus altijd aan bij jouw onderwijspraktijk
  • Op een SOML-locatie: dus geen lange reistijden
  • Samen met collega’s van SOML: en dit is niet alleen gezellig, maar je leert ook nog eens van en met iemand die onze organidatie door en door kent.
  • Goedkoper: waardoor je meer uit je scholingsbudget haalt

Heyy – wat wil jij leren dit schooljaar?

Bij de trainingen van Heyy staat de scholingsbehoefte van alle SOML-medewerkers centraal.  Zo verzorgen wij niet alleen trainingen die gericht zijn op het inrichten van de les en de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook op het gebied van ict en voor het welzijn van onze medewerkers hebben wij een passend aanbod.

Heyy werkt vraaggericht, waardoor je ook zeker weet dat je antwoord krijgt op jouw leervraag. De afgelopen jaren hebben al veel medewerkers kennisgemaakt met onze opleidingen. De meest enthousiast ontvangen opleidingen hebben wij vast in ons programma opgenomen, zodat alle docenten, teams en leidinggevenden hiervan kennis kunnen nemen. Onze trainingen kunnen op verzoek ook schoolbreed worden ingezet.

Klik op Trainingen Heyy hand-out7.0(online) om het aanbod Heyy by SOML trainingen en workshops te ontdekken, of klik hieronder om een training te zoeken.

Zoek een training →