COVID-19

Het coronavirus COVID-19 zorgt sinds 2,5 jaar voor veel vragen. Dat begrijpen we heel goed. Daarom houden wij op deze pagina iedereen op de hoogte van de gevolgen en ontwikkelingen binnen onze stichting. 

We houden zo goed mogelijk contact met GGD Limburg-Noord, het RIVM, onze arbo-artsen, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, wordt deze pagina zo snel mogelijk bijgewerkt.

Weet je niet zeker of je naar school mag? Gebruik dan deze beslisboom:

Update 54 | Start schooljaar 2022 - 2023

Geplaatst: 5 september 2022, 10.32 uur

Wat hebben we ernaar uitgekeken: een normale start van het schooljaar. Na 2 schooljaren waarin activiteiten vaak alleen in aangepaste vorm konden doorgaan, kunnen we dit jaar eindelijk weer tradities oppakken. Een brugklaskamp, excursies naar musea en steden of lekker met z'n allen sporten: het mag en kan weer. We hopen dat die positieve flow zich dit schooljaar zal voortzetten! 

Draaiboeken
Helaas kan niemand ons garanderen hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen. We moeten er dus rekening mee houden dat het virus weer zal oplaaien en daarmee opnieuw gaat zorgen voor een te grote druk op de gezondheidszorg. In dat geval moeten ook onze scholen maatregelen treffen. Alle scholen in Nederland moeten daarom vier scenario's uitwerken. Die vier scenario's komen overeen met de 'corona-thermometer':

  • Donkergroen: We bevinden ons nu in dit scenario. De scholen mogen volldig open zonder (verplichte) extra maatregelen. De gezondheidszorg kan in dit scenario de druk goed aan. 
  • Lichtgroen: De druk op de zorg neemt toe, omdat het coronavirus griepachtige klachten veroorzaakt. Scholen mogen volledig open, maar er moet extra aandacht worden besteedt aan personen met een kwetsbare gezondheid. 
  • Oranje:  De druk op de zorg neemt in dit scenario flink toe. Het is belangrijk om de gezondheidszorg zoveel mogelijk te ontlasten. De scholen mogen wel volledig open blijven, maar er moeten contactbeperkende maatregelen worden getroffen. 
  • Rood: De druk op de zorg wordt te groot. Scholen mogen nu niet volledig open. Het streven is om steeds de helft van de leerlingen op school te ontvangen. Specifieke groepen leerlingen, waaronder bijv. examenleerlingen, krijgen - voor zover mogelijk - altijd les op school. Mogelijk wordt voor andere leerlingen afstandsonderwijs ingezet. Op school gelden nog steeds de maatregelen die ook in scenario 'oranje' golden. 

Onze scholen zijn op dit moment bezig om deze scenario's in een draaiboek verder uit te werken voor de eigen school. De mogelijkheden die een school heeft en de maatregelen die (in scneario oranje en rood) getroffen moeten en kunnen worden verschillen immers per locatie. Dit draaiboek wordet ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school (met daarin afgevaardigden van ouders, leerlingen en medewerkers). 

Actueel scenario 
De overheid bepaalt wanneer een nieuw scenario in werking treedt. Op dat moment heeft de school een week de tijd om de bijbehorende maatregelen te treffen. De school licht medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen daarover in. Op dit moment bevinden we ons in scenario donkergroen. De scholen zijn dus volledig open en er zijn geen (verplichte) extra maatregelen. 

Belangrijke contacten & handige links

Blog-archief

Schooljaar 2021 - 2022
Schooljaar 2020 - 2019
Schooljaar 2019 - 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.