Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Afscheid Noud Theunissen als directeur Grescollege

Noud Theunissen, sinds 2018 directeur van het Grescollege in Reuver (voorheen BC Broekhin Swalmen/Reuver), zal Stichting Onderwijs Midden-Limburg per 1 november a.s. verlaten. Hij is benoemd tot directeur van de Nieuwste Pabo in Sittard.

Noud heeft in de periode 2018 – 2021 o.a. de samenvoeging van de twee schoollocaties van (toenmalig) BC Broekhin Jenaplan Swalmen / Reuver geleid. Met deze samenvoeging kwam succesvol het nieuwe Grescollege tot stand. Ook heeft Noud een actief aandeel gehad in de realisatie van het gebouw van de Greswaren en relaties met derden gelegd om een contextrijke leeromgeving te realiseren.

Noud Theunissen: “Het loslaten van Gres en SOML valt mij zwaar, maar deze unieke kans om te werken voor de Nieuwste Pabo komt nu voorbij. Ik wil daar graag nog meer bijdragen aan de basis van goed onderwijs”

Het College van Bestuur van SOML bedankt Noud alvast hartelijk voor zijn inzet, betrokkenheid en inbreng binnen het directieberaad van SOML en wenst hem veel succes en werkgeluk toe in Sittard.

Deel dit bericht via: