Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Informatie over het Coronavirus

Het coronavirus Covid-19 zorgt voor veel vragen. Dat begrijpen we heel goed. Daarom houden wij op deze pagina iedereen op de hoogte van de gevolgen en ontwikkelingen binnen onze stichting. Daarbij houden we goed contact met GGD Limburg-Noord, het RIVM, onze arbo-artsen, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, wordt deze pagina zo snel mogelijk bijgewerkt. Kijk hier voor de antwoorden op de veelgestelde vragen (laatst bijgewerkt: 30 juni 2021)

Snel weten of je naar school of het werk mag? Gebruik dan onze beslisboom!

Update 35 | Verdere versoepelingen in het onderwijs

Geplaatst: 9 juli 2021, 14.04 uur

We zitten volop in de afronding van dit schooljaar, maar landelijk kijkt men al voorzichtig vooruit naar de start van schooljaar ’22 – ‘23. Op dit moment neemt het aantal besmettingen weer hard toe. Tegelijkertijd is de COVID-druk in ziekenhuizen al tijden niet meer zo laag geweest (al begint ook deze weer te stijgen). Deze ontwikkelingen zullen in de vakantie nauwlettend door het RIVM, het OMT en het ministerie van OCW worden gevolgd. Op 13 augustus zal bekend worden gemaakt op welke manier scholen na de vakantie hun deuren mogen openen. Een aantal zaken zijn al bekend, daar lichten wij jullie graag over in. 

Let op: vervallen quarantaineplicht na volledige vaccinatie

Personen die al 14 dagen volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hoeven vanaf donderdag 8 juli niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is geraakt. De quarantaineplicht komt ook te vervallen voor mensen die minder dan zes maanden geleden Covid-19 hebben gehad, óf al eerder Covid-19 hebben gehad en langer dan veertien dagen geleden minimaal eenmaal zijn gevaccineerd.

Zelftesten voor de vakantie

Alle VO -scholen is gevraagd om leerlingen en personeelsleden voor de zomervakantie vier extra zelftesten mee te geven. Hiermee kan men zichzelf na terugkomst van vakantie en kort voor de start van het nieuwe schooljaar preventief testen, om zo een onverhoopte besmetting op te sporen voordat deze de school binnenkomt. Zelftesten moeten niet worden gebruikt als men klachten heeft of uit bron- en contactonderzoek naar voren komt. Dan moet men naar de GGD-testlocatie voor een coronatest.

Preventief testen medewerkers vervalt

Voor personeel geldt in ieder geval dat er niet meer preventief getest hoeft te worden na de zomer, gezien de hoge vaccinatiegraad onder volwassenen. Voor leerlingen in het VO wordt dit nog bepaald, mede op basis van de epidemiologische ontwikkelingen. Scholen wordt daarom gevraagd voldoende testen op voorraad te houden om na de zomer in ieder geval risicogericht te kunnen testen.

Wij blijven het nieuws natuurlijk volgen en houden jullie op de hoogte. In de tussentijd kunnen jullie hier de brief van demissionair-minister Arie Slob aan het hele onderwijsveld lezen.

Update 34 | Verdere versoepelingen in het onderwijs

Geplaatst: 30 juni 2021, 14.44 uur

Op 18 juni kondigde het kabinet verdere versoepelingen voor het voortgezet onderwijs aan. Vanaf 26 juni mogen scholen weer meer activiteiten organiseren. De mondkapjesplicht blijft in het voortgezet onderwijs tot in ieder geval het einde van het schooljaar gelden. 

Activiteiten

Scholen mochten lange tijd geen extra activiteiten organiseren. Ook mochten ouders niet op school komen. Vanaf 26 juni is dit wel weer toegestaan. Dat is fijn, want nu is het organiseren van een diploma-uitreiking op school weer mogelijk. De basisregels van 1,5 meter afstand (behalve voor leerlingen onderling) en het dragen van mondneuskapjes blijven gelden. Het aantal deelnemers/gasten is dus afhankelijk van het aantal gasten dat er op basis van de afstandsregel ontvangen kan worden.

Wettelijke mondkapjesplicht in het onderwijs blijft gelden

Per 26 juni is het dragen van een mondkapje op veel plekken niet langer verplicht. Uitzondering daarop zijn o.a. het openbaar vervoer en het voortgezet onderwijs. In onze scholen  geldt dus nog steeds de wettelijke verplichting om, wanneer je je door de school beweegt, mondkapjes te dragen. Gedurende de les mogen de mondkapjes af, waarbij het van belang is dat de 1,5 meter afstand tussen leerling en docent in acht wordt genomen. Deze maatregel is landelijk opgenomen in de “Tijdelijke regeling maatregelen covid-19′ (de zogenaamde “Coronawet”). Je leest er meer over in onze veelgestelde vragen.

Update 33 | Volledige heropening van het onderwijs

Geplaatst: 25 mei 2021, 09.54 uur | Laatst bijgewerkt: 28 mei 2021, 16.33 uur

Op 22 mei maakte het kabinet bekend dat middelbare scholen vanaf maandag 31 mei weer volledig open mogen. Vanaf 7 juni moeten alle scholen volledig open. Het kabinet neemt dit besluit mede op basis van het advies van het OMT.

Stap voorwaarts: “alleen samen”

Voor velen vormt deze beslissing een (letterlijke en figuurlijke) mooie stap voorwaarts, voor anderen levert deze beslissing nieuwe zorgen op. Dat begrijpen we. Het OMT constateert dan ook dat het loslaten van de 1,5 meter tussen leerlingen verantwoord is, mits leerlingen en personeel zich twee keer per week thuis testen op corona (en thuisblijven wanneer je klachten hebt). Je kunt namelijk ook het coronavirus bij je dragen zonder daar zelf last van te hebben. Je kunt dan wel anderen besmetten. Een preventieve zelftest neem je dus niet zozeer af voor jezelf, maar (juist!) ook voor iedereen om je heen. We hebben elkaar dus hard nodig. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs op school weer zo normaal, goed en veilig mogelijk van start kan gaan. Ondanks dat het afnemen van de zelftesten zeker geen verplichting is, doen we dus wel een dringend beroep op iedereen om de preventieve zelftesten te gebruiken.

Ook moet men zich nog steeds aan onderstaande maatregelen houden:

SOML

Alle SOML-scholen buigen zich deze week in samenspraak met het College van Bestuur over de mogelijkheden van/binnen een heropening. We zijn er immers allemaal bij gebaat dat ook de laatste schoolweken veilig verlopen. We zien ons dan ook (ten tijde van de examens!) wederom voor een grote organisatorische uitdaging gesteld, waarbij het kabinet al heeft aangegeven dat niemand aan het onmogelijke is gehouden. Wij houden jullie hierover op de hoogte.

Update 27 mei: Helaas laten de landelijke richtlijnen nog op zich wachten. In de tussentijd zijn onze scholen toch al enorm hard bezig om de openingen op 31 mei of 7 juni (de scholen bepalen zelf wat mogelijk is) zo veilig mogelijk te kunnen laten verlopen. Wij wensen iedereen veel succes bij de omschakeling en bedanken jullie voor de enorme prestatie die de afgelopen periode(s) is neergezet. Wij danken iedereen voor de inzet die daarbij komt kijken! 

Update 28 mei: Zojuist heeft het ministerie van OCW een nieuw servicedocument vrijgegeven. Hier zal het protocol voor de VO-sector en de arbo-regels op worden gebaseerd. We blijven de berichtgeving volgen. Houd onze veelgestelde vragen in de gaten voor meer informatie.

Update 32 | Zelftesten in het onderwijs

Geplaatst: 15 april 2021, 15.31 uur | Laatst bijgewerkt: 18 mei 2021, 14.09 uur
Vanaf 19 april worden alle scholen in Nederland voorzien van zelftesten. Het is nog niet bekend wanneer onze scholen de eerste zelftesten ontvangen: dit kan nog twee weken duren. Met de zelftesten kunnen besmettingen met het coronavirus sneller worden opgespoord en uitbraken zoveel mogelijk worden voorkomen.  De zelftesten zijn een aanvulling op de al bestaande maatregelen op scholen, zoals afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Het afnemen van zelftesten is altijd vrijwillig: ook als men niet deelneemt mag men dus gewoon naar school komen. 

Preventief testen

De zelftesten worden vanaf 19 april preventief ingezet voor onderwijspersoneel.  Personeelsleden kunnen de test (vrijwillig) twee keer per week thuis uitvoeren wanneer ze geen klachten hebben. De testen zijn eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus in gaan dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat.

Vanaf 17 mei krijgen alle scholen in Nederland deze testen ook voor leerlingen toegestuurd. Leerlingen kunnen zichzelf met deze testen, net als het personeel, twee keer per week (vrijwillig) thuis testen. We weten nog niet precies wanneer we deze testen ontvangen. De scholen houden jullie hierover op de hoogte.

Testen bij een bekende besmetting

Middelbare scholen krijgen ook testen geleverd voor het risicogericht testen van leerlingen en onderwijspersoneel. Dat betekent dat leerlingen en personeel kunnen worden getest op het moment dat er een besmetting op school bekend is. Als er een besmetting is neemt de school contact op met de GGD. Samen bepalen zij wie de nauwe contacten van de besmette persoon zijn. Deze nauwe contacten moeten meteen naar huis en een test bij de GGD-teststraat laten afnemen. De GGD bepaalt ook welke leerlingen een zelftest kunnen afnemen. Dat zijn de leerlingen en medewerkers die wel afstand hebben gehouden tot de besmette persoon, maar bijvoorbeeld in dezelfde ruimte hebben gezeten.

Positief getest?

Wie een positieve uitslag krijgt, gaat in ieder geval direct naar huis/blijft thuis.
• Heb je thuis een zelftest afgenomen? Dan moet je je voor de zekerheid nog een keer laten testen bij de GGD. Je maakt een afspraak met de GGD via 0800 – 1202 of via www.coronatest.nl. Volg de aanwijzingen van de GGD.
• Heb je deelgenomen aan een risicogerichte test op school? Dan hoeft er geen extra test meer plaats te vinden. Je geeft zelf jouw positieve testuitslag door aan de GGD. Zij starten dan meteen het bron- en contactonderzoek. Jij krijgt van de GGD te horen wat je verder moet doen.

Altijd vrijwillig

Testen vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Voor mensen die zichzelf graag willen testen, is deze mogelijkheid vrijblijvend beschikbaar. Maar ook als men niet wilt deelnemen, mag men gewoon naar school komen. Dat is en blijft ieders eigen keuze.
• Bij leerlingen tot 16 jaar is toestemming van in ieder geval één ouder / verzorger nodig. Die zal per brief en/of Magister / Somtoday worden gevraagd.
• Bij medewerkers & leerlingen van 16 jaar en ouder is geen toestemming van ouders / verzorgers nodig. Zij besluiten zelf of ze de zelftest willen doen.

Kijk voor meer informatie in onze veelgestelde vragen  en/of neem onderstaande flyer door:

Update 31 | Bedankt!

Geplaatst: 5 maart 2021, 20.17 uur

We willen deze intensieve week graag afsluiten met een welgemeend BEDANKT voor al onze collega’s💐. Vorige week kregen we te horen dat we (met inachtneming van alle regels) alle leerlingen weer minimaal 1x per week op school mochten ontvangen. Direct werd alles op alles gezet om dat voor elkaar te krijgen. Er werden circustenten uit de grond gestampt, muren gesloopt (ja echt!), lokalen opnieuw ingericht, lesroosters (alweer) aangepast, lesplannen (alweer) veranderd, etc. etc. En dat alles binnen slechts enkele dagen, terwijl het onderwijs ‘gewoon’ doorging. Dat is écht bewonderenswaardig: daar kunnen we jullie niet genoeg voor bedanken!

Verschillen tussen scholen

Op alle scholen wordt dus alles op alles gezet om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de Rijksoverheid, de VO-raad en het RIVM/de GGD. We moeten met heel veel regels rekening houden. In veel gevallen kan daardoor niet iedereen elke dag naar school. Wat er wel mogelijk is, verschilt enorm per school. Dat komt doordat het aantal leerlingen, klassen en inzetbare medewerkers verschilt. Ook zijn de mogelijkheden die (de nabije omgeving van) een schoolgebouw biedt niet te vergelijken. Op elke school wordt deze lastige puzzel in goed overleg met de eigen MR (medezeggenschapsraad) gelegd. We vragen daarbij om jullie begrip. 

Update 30 | Vanaf 1 maart alle leerlingen 1x per week naar school

Geplaatst: 23 februari 2021, 20.40 uur | Laatst bijgewerkt: 2 maart 2021, 17.13 uur
Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 23 februari is bekend gemaakt dat de middelbare scholen vanaf 1 maart weer meer leerlingen mogen ontvangen. Vanaf die datum (maar uiterlijk vanaf 8 maart) moeten alle leerlingen minimaal één keer* per week naar school komen. Dat klinkt misschien allemaal gemakkelijk, maar dat is het zeker niet. Ook moeten we ons realiseren dat deze boodschap met gemengde gevoelens is ontvangen: waar de een blij is weer (vaker) naar school te mogen en leerlingen & collega’s te ontmoeten, maakt de ander zich grote zorgen.

Het is dan ook belangrijk dat leerlingen en medewerkers altijd afstand van elkaar blijven houden (dat blijft misschien wel de lastigste maatregel), de hygiënemaatregelen in acht nemen en mondkapjes dragen tijdens verplaatsingen. Ook moeten we (nog steeds) gespreide school- en pauzetijden hanteren. Hoewel we blij zijn dat we alle leerlingen weer minimaal één keer per week op school mogen ontvangen, levert dit dus meteen de vraag op hoe dit goed geregeld kan worden. Over die vraag zullen onze directeuren en het College van Bestuur zich vanaf morgenvroeg (24 februari) buigen. Uiteraard hebben onze scholen al over verschillende scenario’s nagedacht (zoals ook in De Limburger te lezen is), maar de exacte aanpak kunnen we pas bepalen nadat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de VO-raad de nieuwe protocollen beschikbaar hebben gesteld. Naar verwachting zal dit uiterlijk donderdag 25 februari gebeuren. Houd voor de aanpak van de eigen school de komende dagen de berichtgeving in de gaten. Toevoeging 2 maart: inmiddels zijn ook onze veelgestelde vragen bijgewerkt. 

*Maatwerk: streven naar het hoogst haalbare

De VO-raad had al eerder gecommuniceerd dat alle leerlingen één keer per week naar school zouden moeten. Daarbij werd duidelijk benadrukt dat dit niet de verwachting mocht wekken dat het hier meteen om een hele dag zou gaan: “De oproep om leerlingen minimaal één keer per week naar school te laten komen, betekent niet dat leerlingen dan een volledig rooster moeten draaien. Het is aan de scholen zelf om te bepalen wat er mogelijk is. Het belangrijkste is dat leerlingen en leraren elkaar weer ontmoeten, bijvoorbeeld door tijdens mentorlessen in gesprek te gaan.” Verder volgen leerlingen dus nog altijd afstandsonderwijs.

Hoewel we allemaal streven naar een maximale aanwezigheid op school, kan het aantal lesuren dat een leerling daadwerkelijk op school per locatie gaan verschillen. Leerlingen die al les op school krijgen voorrang, maar ook hun lesroosters moeten misschien (behoorlijk) aangepast worden. Dat heeft onder meer te maken met de beschikbaarheid van lesruimten. Ook moeten we rekening houden met bijvoorbeeld zieken en collega’s uit bepaalde risicogroepen. Hoe dan ook blijven we natuurlijk denken in oplossingen. We gaan nu dus per school en in samenspraak met de MR’en op zoek naar de beste balans tussen afstandsonderwijs en onderwijs op school. Daarbij staan zowel de kwaliteit van het onderwijs alsook de gezondheid voorop. We hopen dan ook op uw begrip voor de beslissingen die er worden genomen.

Afstandsonderwijs

Doordat er op zoek moet worden gegaan naar een nieuwe balans, is de kans groot dat roosters gaan wijzigen. We mogen volgens het Servicedocument van OCW (indien nodig) de tijd tot 8 maart benutten om deze nieuwe lesroosters op te stellen. Houd hiervoor de berichtgeving van de eigen school goed in de gaten.

Overige activiteiten

Uiteraard blijven we ondanks de lessen op school zoveel mogelijk thuiswerken. Uit het Servicedocument van OCW blijkt daarnaast (logischerwijs) dat overige activiteiten nog steeds niet kunnen plaatsvinden. Onder andere oudergesprekken en kennismakingsactiviteiten dienen dus online plaats te vinden.

Belangrijke contacten & handige links

RIVM (of bel 088 – 1351, bereikbaar tussen 08.00 – 20.00 uur. Vanuit het buitenland: 0031 – 20 205 1351)
GGD Limburg-Noord (088 – 119 19 90, bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur)
Testen op corona (of bel 0800 – 1202, tussen 08.00 – 20.00 uur)
• Testen op corona met voorrangsprocededure voor medewerkers met ondertekende verklaring: 0800 – 8101 (tussen 07.30 – 20.00 uur). Vanuit het buitenland: 0031 – 85 065 9063 (vermeld duidelijk dat het een aanvraag voor de voorrangsprocedure betreft)
• Rijksoverheid (veel gestelde vragen over het coronavirus en middelbaar onderwijs)
• Is de Nederlandse taal lastig? Steffie helpt je verder.
• Is de Nederlandse taal lastig? Sarah legt uit hoe zij haar kinderen helpt.
• Information about the coronavirus in Arabic (فيروس كورونا)Chinese (冠狀-病毒), English (the coronavirus), Farsi (ویروس کرونا)French (Le Coronavirus)Polish (Koronawirus)Somali (Caabuqa Cor-ona), Spanish (el coronavirus), Tygrinia (ኮሮና – ቫይረስ) and Turkish (Koronavirüsü).

Informatie over het eindexamen

• Algemene informatie over de eindexamens (Rijksoverheid)
• Besluit: de eindexamens gaan door in 2021 (Rijksoverheid)
• Meer informatie over de normering via het College voor Toetsen en Examens
• Data eindexamens 2021
• Informatie over jouw eindexamen

Archief

Huidig schooljaar

• Update 29 – Eindexamens gaan door met ruimere mogelijkheden – 12 februari
• Update 28 – Gedeeltelijke schoolsluiting tot in ieder geval 1 maart verlengd – 2 februari
• Update 27 – Gedeeltelijke schoolsluiting verlengd – 12 januari
• Update 26 – Afweging SOML-scholen bij onderwjis op afstand – 16 december
• Update 25 – Aankondiging harde lockdown & landelijke schoolsluiting – 14 december
• Update 24 – Geen centraal examen voor beroepsgericht profielvak vmbo – 23 november
• Update 23 – Invoering mondkapjesplicht SOML-scholen – 21 oktober
• Update 22 – Dragen van mondkapjes binnenkort verplicht in het voorgezet onderwijs – 13 oktober
• Update 21 – Dringend landelijk advies tot dragen van mondkapjes – 1 oktober
• Update 20 – Update n.a.v. persconferentie – 28 september
Update 19 – Voorrangsprocedure onderwijspersoneel – 21 september
Update 18 – Start schooljaar 2020-2021 – 24 augustus

Schooljaar 2019 – 2020

Update 17 – Update n.a.v. persconferentie verdere versoepeling maatregelen na zomervakantie – 24 juni
Update 16 – Leerlingenvervoer – 28 mei
Update 15 –  Maatregelen heropening schoolgebouwen – 27 mei
Update 14 – ‘Anderhalvemeter-scholen’ vanaf 2 juni open – 19 mei
Update 13 – Aanloop naar heropening voortgezet onderwijs – 13 mei
Update 12 – Update n.a.v. persconferentie – 21 april
• Update 11 – Slaagzak-regeling 2020 bekend – 8 april
• Update 10 – Maatregelen verlengd tot en met 28 april – 31 maart
• Update 9 – Centrale examens gaan niet door – 24 maart
• Update 8 – Minister Slob ‘Schoolexamens gaan door’ – 17 maart
• Update 7.2 – SOML-scholen gaan digitaal lesgeven (n.a.v. persconferentie) – 15 maart
• Update 7.1 – SOML-scholen gaan digitaal lesgeven – 15 maart
Update 6 – Update n.a.v. persconferentie donderdag 12 maart
• Update 5 – Reizen uitgesteld & lesmaterialen en devices altijd mee naar huis – 12 maart
• Update 4 – Roermond On Stage uitgesteld – 11 maart
Update 3 – Coronavirus, preventie en eventuele consequenties – 10 maart
Update 2 – Aanvullende adviezen RIVM – 9 maart
Update 1 – Coronavirus vastgesteld in Roermond – 8 maart

Deel dit bericht via: