Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Akkoord Google Workspace for Education

We zijn blij te kunnen melden dat SIVON gisteren (donderdag 8 juli) overeenstemming met Google heeft bereikt over maatregelen gericht op de eerder geconstateerde privacyrisco’s bij Google Workspace for Education. Dit betekent dat scholen gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education, mits we zelf ook enkele acties uitvoeren.  

De komende weken gaan SIVON en SURF verder met Google in gesprek om de afspraken verder uit te werken en waar nodig contracten aan te passen. Het doel is om dit op 21 juli af te ronden. Google zal  dan noodzakelijke (technische) aanpassingen gaan doen. SOML blijft dit met belangstelling volgen, maar de eerste urgentie is nu weggenomen.

Daarnaast moeten we (voor de start van het nieuwe schooljaar) dus ook zelf aanpassingen doorvoeren om te zorgen dat Google Workspace for Education veilig gebruikt kan worden. Daarvoor zal SIVON zo snel mogelijk handreikingen aanbieden. Aan de hand van een eigen risico-inschatting beslissen we dan welke werkwijze passend is voor SOML.

Chrome browswer & Chromebooks

SURF en SIVON zijn nog bezig met een impact analyse (DPIA) op de Chrome browser en het systeem dat op de Chromebooks draait. Op dit moment is daar nog geen uitsluitsel over.

Verdere informatie

We zullen relevantie informatie ook steeds publiceren op onze website www.soml.nl. In de tussentijd verwijzen wij jullie graag naar de veelgestelde vragen van SIVON.

Deel dit bericht via: