Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Update | Privacyrisico’s Google Workspace for Education

In maart hebben wij jullie geïnformeerd over de privacyrisico’s met betrekking tot Google Workspace for Education (voorheen Google Suite for Education). Deze software – die onder meer de programma’s als Google Classroom en Google Meet bevat – wordt ook op onze school gebruikt. Naar aanleiding van deze privacyrisico’s heeft SIVON, de coöperatie voor schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs, samen met andere partijen uit het onderwijs advies gevraagd aan de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP heeft SIVON inmiddels geadviseerd. In dat advies staat dat onduidelijk is of persoonsgegevens in Google Workspace voldoende beschermd zijn.

Wat betekent dit voor ons onderwijs?

De AP heeft aangegeven dat Google Workspace niet meer in het nieuwe schooljaar mag worden gebruikt als de onduidelijkheden en de privacyrisico’s van Google Workspace niet worden weggenomen. Alleen als de privacyproblemen door Google worden opgelost, kan onze school Workspace blijven gebruiken. Het gebruik van Google Workspace mag niet ten koste gaan van de privacy van onze leerlingen en medewerkers.

Gesprek met Google om beleid aan te passen

Helaas heeft ons individuele schoolbestuur een beperkte invloed op de voorwaarden die Google stelt. Daarom hebben we ons aangesloten bij SIVON. Als ledencoöperatie is zij namens de schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs in gesprek met Google. SIVON trekt hierin samen op met de PO-Raad, VO-raad, het hoger onderwijs (via SURF), Kennisnet en het Rijk.

Op dit moment is Google aan zet. SIVON is samen met SURF in gesprek met Google om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen of Google de benodigde aanpassingen gaat doorvoeren. Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn wanneer scholen moeten stoppen met Google Workspace. SIVON houdt ons hiervan op de hoogte en ondertussen beraden wij ons alvast op de mogelijke opties na 1 augustus 2021.

Zodra er meer duidelijk is over het gebruik van Google Workspace in onze school informeren wij u verder.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de volgende documenten:
• Kamerbrief van het ministerie van OCW
Advies AP: Google Workspace op scholen kent teveel risico’s

Deel dit bericht via: