Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Jaarverslag 2020 gepubliceerd

SOML heeft deze maand (na controle en goedkeuring door de accountant) het jaarverslag 2020 gepubliceerd. Naast de bestaande uitdagingen waar SOML voor staat – zoals leerlingenkrimp, een complexe huisvestingsparagraaf en de eigen ambities vertaald in de schoolplannen – werd het jaar 2020 onverwacht het jaar van COVID-19. De hele organisatie heeft zich flexibel getoond op de momenten dat dit nodig was.

Verantwoording

Ons jaarverslag biedt de verantwoording over de uitvoering van het beleid van SOML en haar scholen. Het jaarverslag 2020 laat zien dat SOML vergevorderd is in de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en dat de koers in 2020 is herbevestigd in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021-2026 “Pluk en Verwonder”. Ondanks de omstandigheden is SOML erin geslaagd om de financiële doelstellingen te behalen met een positief exploitatieresultaat. COVID-19 heeft beperkt financiële gevolgen gehad voor de financiële positie van SOML in 2020.

Onderdelen

Het jaarverslag bestaat uit meerdere onderdelen; enerzijds het bestuursverslag en verslag van de Raad van Toezicht en anderzijds de jaarrekening 2020, de bijbehorende overige gegevens en de bijlagen die aanvullend inzicht geven.

Klik hier om het jaarverslag 2020 te lezen

Het jaarverslag 2020 is opgesteld door de stafdienst van SOML volgens de richtlijnen van de Raad van de Jaarverslaggeving, de Wet Voortgezet Onderwijs en het OCW controleprotocol 2020. De jaarrekening is de weergave van de financiële situatie van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) per balansdatum 31 december 2020.

Deel dit bericht via: