Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Informatie over het Coronavirus

Het nieuwe coronavirus zorgt voor veel vragen. Dat begrijpen we heel goed. Daarom houden wij op deze pagina medewerkers, ouders en leerlingen op de hoogte van de gevolgen en ontwikkelingen binnen onze stichting. Daarbij onderhouden we goed contact met GGD Limburg-Noord, het RIVM, onze arbo-artsen, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, wordt deze pagina zo snel mogelijk bijgewerkt. Kijk hier voor de antwoorden op de veel gestelde vragen (laatst bijgewerkt: 21 september 2020).

Update 19 | Voorrangsprocedure onderwijspersoneel

Geplaatst: 21 september, 07.42 uur | Laatst bijgewerkt: 21 september, 16.43 uur
Vanaf vandaag krijgt onderwijspersoneel tijdelijk voorrang bij de teststraten van de GGD. Dat geeft ons echter geen ‘carte blanche’. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van uitval van onderwijstijd, en geldt dus niet standaard voor al het onderwijspersoneel. De schooldirecteur dient te bepalen wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. De VO-raad heeft hiervoor een afwegingskader opgesteld dat door alle schoolleiders gevolgd dient te worden. Wij stellen jullie graag op de hoogte van de inhoud van dit afwegingskader.

Eisen

Niet al onze medewerkers met corona-gerelateerde klachten krijgen voorrang. Alleen wanneer de voortgang van het onderwijs in gevaar komt, mogen we een medewerker voorrang geven. Daarbij letten we onder andere op de volgende zaken:
• Is er sprake van niet op te vangen lesuitval en/of moet er een klas naar huis worden gestuurd?
• Is de eventuele lesuitval niet op een alternatieve wijze op te vangen?
Wanneer de lessen bijvoorbeeld digitaal kunnen worden gegeven, dan komt de voortgang van het onderwijs niet in gevaar en mogen we dus in principe geen voorrang verlenen.

Terughoudendheid

Voorrang voor de één, betekent automatisch extra wachttijd voor een ander. Daarom vroeg minister De Jonge vrijdag tijdens de persconferentie nogmaals om heel kritisch te zijn in het doorsturen van medewerkers naar de voorrangsprocedure. Wanneer de voortgang van het onderwijs dus niet in gevaar komt, moeten we onze medewerkers doorverwijzen naar de reguliere testprocedure. In dat geval kan het dus voorkomen dat medewerkers alsnog langere tijd thuis moeten blijven, in afwachting van de test en de uitslag.

Procedure

Ben jij medewerker* en heb je coronagerelateerde klachten? En denk je dat jouw afwezigheid ervoor zorgt dat de voortgang van het onderwijs in gevaar komt? Dan kun je vanaf maandagochtend 21 septembercontact opnemen met jouw school. Er wordt dan zo snel mogelijk beslist of je inderdaad in aanmerking komt. Zo ja, dan ontvang je een voorrangsverklaring die je zelf (verder) dient in te vullen. *Wij hebben op dit moment contact met de VO-raad over hoe om te gaan met collega’s die in België of Duitsland wonen. Hierover is op dit moment nog niets bekend. Het lijkt er wel op dat de testcapaciteit in België en Duitsland groter is dan in Nederland, waardoor men in deze landen dus sowieso over het algemeen sneller aan de beurt zal zijn. 

Zodra je de voorrangsverklaring hebt ontvangen, bel je naar 0800 – 8101. Via dit telefoonnummer maak je zelf een afspraak voor de voorrangsprocedure van de GGD, en overlegt daarbij digitaal de voorrangsverklaring en een identificatiebewijs.

Je wordt zo mogelijk dezelfde dag nog getest tussen 09.00 en 12.00 uur in de ochtend, en krijgt dezelfde dag nog een uitslag. Via www.coronatest.nl kun je de uitslag raadplegen. Let op: daarvoor is een DigiD nodig.
• Bij een negatieve testuitslag kun je direct weer aan het werk.
• Bij een positieve testuitslag volgt thuisisolatie. De GGD neemt hierover binnen 24 uur na de test contact met je op.

Volg te allen tijde de aanwijzingen van de GGD.

Update 18 | Start schooljaar 2020 – 2021

Geplaatst: 24 augustus, 09.38 uur

Wij hopen dat je in goede gezondheid hebt genoten van de zomervakantie. Een zomervakantie die in het teken stond van uitrusten, maar misschien ook van vragen. Want hoe gaat schooljaar 2020 – 2021 verlopen? Eén ding is in de media wel duidelijk geworden: er is nog veel onduidelijk. Toch hebben we met behulp van de huidige richtlijnen van de VO-raad, het RIVM en de GGD wel al een SOML-kader geschetst. Zo weet je in ieder geval in grote lijnen wat je op school kunt verwachten. Dat kan natuurlijk snel veranderen wanneer de regering nieuwe maatregelen aankondigt, of wanneer de lokale situatie verandert. Daarom houden wij iedereen ook dit jaar op de hoogte van ons corona-beleid. Dat doen we met onze updates en de veel gestelde vragen op deze pagina. Elke school kan daarnaast nog eigen maatregelen treffen. Zo kan er worden gezorgd voor zoveel mogelijk maatwerk. Voor nu wensen wij iedereen een succesvolle en plezierige start van het nieuwe schooljaar toe!

Huisvesting & extra maatregelen

Afstand houden en het gebruik van mondkapjes

Leerlingen hoeven onderling geen afstand meer te houden. Wel moeten leerlingen nog afstand houden tot volwassenen, net zoals medewerkers dat onderling moeten doen. In sommige ruimtes en bij sommige vakken is dit praktisch onmogelijk. Wanneer het niet mogelijk is om 1.5 meter afstand te houden, verzoeken wij iedereen vriendelijk een mondkapje te dragen. We roepen leerlingen daarom op om eigen mondkapjes mee naar school te nemen. Ook worden er in de loop van volgende week op sommige plekken spatschermen geplaatst.

Ventilatie

De media besteden deze tijd veel aandacht aan ventilatie. Al onze scholen voldoen op dit moment aan de bouwbesluiten die voor deze gebouwen gelden. Dat is mooi! Maar voor nieuwe gebouwen gelden nieuwe en strengere regels op het gebied van luchtkwaliteit. Een extern bureau onderzoekt op dit moment of ook onze oudere schoolgebouwen hieraan voldoen. Zo niet, dan gaan we zoals minister Slob heeft aangeraden in gesprek met de GGD. De VO-raad verzamelt deze gegevens ook om te kijken of er landelijke maatregelen nodig zijn.

In ieder geval blijft de airco voorlopig uit, en er wordt geen gebruik gemaakt van ventilatoren. Ramen, deuren en ventilatieroosters moeten zoveel mogelijk openstaan tijdens lessen én pauzes. Dat geldt ook als het buiten koud is! In dat geval kleden we ons wat warmer, en zetten we de verwarming een standje hoger. Natuurlijk houden we via de VO-raad goed in de gaten of de Rijksoverheid nieuwe maatregelen aankondigt.

Hygiëne

Hygiëne is en blijft erg belangrijk. Net zoals vorig schooljaar vind je daarom bij binnenkomst van de school en elk klaslokaal desinfectiezuilen met desinfectie-gel (of water en zeep) waarmee iedereen zijn/haar handen wast. Nu de 1,5-meter-regel voor leerlingen is vervallen, hoeven leerlingen hun tafels niet meer extra schoon te maken. Uiteraard blijven alle nationale adviezen gewoon van kracht.

Oudergesprekken: zoveel mogelijk digitaal

De afspraak is dat ouders de komende tijd niet de school bezoeken. Oudergesprekken zullen daarom voorlopig digitaal plaatsvinden. Bij dringende redenen kan hiervan worden afgeweken.

Gezondheid

Quarantaine na vakantie?

Ben je op vakantie geweest en werd jouw vakantiebestemming op dat moment tot oranje of rood gebied gerekend? In overeenstemming met de RIVM-richtlijnen vragen wij jou om na aankomst 10 dagen thuisquarantaine aan te houden. Neem contact op met de school om te kijken hoe je het schooljaar toch goed kunt starten.

Gezondheidsklachten? Thuisblijven!

Heb je last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, ben je kortademig of benauwd, heb je last van reuk- en/of smaakverlies, en/of heb je verhoging of koorts? Dan blijf je te allen tijde thuis of ga je direct naar huis. Je mag weer naar school komen wanneer je minstens 24 uur geen klachten meer hebt gehad, of wanneer uit de coronatest blijkt dat je geen corona hebt. Neem zoals altijd contact op met de school om samen te bepalen hoe je zo weinig mogelijk lesstof hoeft te missen. Maar: ziek is natuurlijk ziek – dan rest ons alleen nog jou een goed herstel te wensen!

Risicogroepen

Behoor jij of behoort een huisgenoot tot de risicogroep? Dan kunnen wij ons voorstellen dat je liever niet naar school komt. Neem dan contact op met de school om te kijken hoe je zo weinig mogelijk lesstof hoeft te missen.

 

Update 17 | Update n.a.v. persconferentie: verdere versoepeling maatregelen na zomervakantie

Geplaatst: 24 juni, 19.54 uur | Laatst bijgewerkt: 21 augustus, 13.44 uur
Middelbare scholen mogen na de zomervakantie weer volledig opengaan. Leerlingen hoeven dan geen anderhalve meter afstand meer te houden tot elkaar. Wel moeten de leerlingen nog altijd voldoende afstand houden tot medewerkers. Dat heeft het kabinet vanavond besloten op basis van de nieuwste adviezen van deskundigen. Wat zal het fijn zijn om iedereen weer samen op school te mogen verwelkomen!*

Terugblik

Na weken van afstandsonderwijs ontvangen we sinds 2 juni weer leerlingen op school. Helaas kunnen niet alle leerlingen tegelijkertijd op school zijn, omdat iedereen anderhalve meter afstand moet houden tot elkaar. Daar komt héél veel bij kijken: alleen al het maken van aangepaste roosters is een hele klus. Het kan dus soms best lastig zijn, maar iedereen doet ontzettend z’n best en dat is mooi om te zien!

Versoepeling

Nu leerlingen vanaf augustus geen afstand meer tot elkaar hoeven te houden, wordt het makkelijker om het onderwijs weer meer op school plaats te laten vinden. Daar zijn we maar wat blij mee! Maar:

  • Leerlingen moeten nog altijd 1,5 meter afstand houden tot onderwijsmedewerkers;
  • Docenten en ondersteunend personeel dienen onderling ook 1,5 meter afstand te houden;
  • Hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht;
  • Bij klachten moeten leerlingen en medewerkers nog altijd thuisblijven (en indien van toepassing getest worden). Heb je last van chronische verkoudheid of hooikoorts? Wanneer de klachten niet anders zijn dan je gewend bent, dan mag je gewoon naar school komen. Wijken de klachten af? Blijf dan thuis en/of laat je testen door de GGD. In specifieke situaties kan de GGD verder uitsluitsel bieden.
  • Leerlingen en medewerkers die behoren tot een risicogroep of die huisgenoten hebben die tot een risicogroep behoren kunnen indien nodig en na overleg nog altijd worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
  • Contactmomenten moeten worden beperkt door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden.
  • De regels voor vervoer blijven grotendeels van kracht: leerlingen gaan dus nog altijd zoveel mogelijk op de fiets of lopend. Scholen dienen ervoor te zorgen dat leerlingen die echt afhankelijk zijn van het OV, ook na de vakantie zoveel mogelijk buiten de spits kunnen reizen.

De versoepeling brengt dus ook nog altijd uitdagingen met zich mee. Gedeeltelijk online onderwijs blijft daarom tot de mogelijkheden behoren. Het ministerie van OCW zal samen met het onderwijs kijken wat er volgend schooljaar nodig is om alles in goede banen te leiden. Ook de VO-raad kwam dinsdag 30 juni met nieuwe richtlijnen. Daar spelen onze scholen uiteraard op in.

Ingangsdatum

Hoewel de aangekondigde versoepelingen officieel vanaf 1 juli gelden, is het volgens de minister-president niet de bedoeling dat de scholen nu nog snel het roer omgooien. Vooralsnog houden we dan ook vast aan de huidige situatie, en zullen we de aanwijzingen van de VO-raad en het ministerie van OCW blijven volgen. Houd altijd voor de meest actuele stand van zaken de veel gestelde vragen in de gaten op deze pagina.

Activiteiten

Inmiddels is duidelijk dat de regels rondom bijvoorbeeld diploma-uitreikingen ook versoepeld zijn. Niet alleen hoeven leerlingen geen afstand meer tot elkaar te houden, maar vanaf 1 juli zijn er ook weer meer mensen welkom tijdens openbare evenementen. Wel moeten altijd de hygiënemaatregelen van het RIVM en de regels van de rijksoverheid worden opgevolgd. Voor diploma-uitreikingen die binnen plaatsvinden geldt op dit moment het volgende:

  • Is het mogelijk om vooraf een zitplaats te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats? Dan mogen er meer dan 100 personen bij elkaar komen, zolang ouders en medewerkers maar 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar en de leerlingen.
  • Is er geen sprake van zitplaatsen met reservering én een gezondheidscheck? Dan mogen er maximaal 100 mensen in een binnenruimte aanwezig zijn. Ook dan geldt dat men altijd 1,5 meter afstand moet kunnen houden.

Voor buitenlocaties met vaste zitplaatsen, gezondheidscheck en reservering geldt geen maximumaantal gasten meer. Voorwaarde is wel dat iedereen altijd 1,5 meter afstand kan houden. Is het niet mogelijk om buiten een vaste zitplek te reserveren of wordt er geen gezondheidscheck uitgevoerd? Dan geldt een maximumaantal van 250 personen (onder dezelfde voorwaarden).

*Onder voorbehoud

Het is belangrijk om te vermelden dat dit besluit onder voorbehoud is genomen. Zoals de minister-president het vanavond zei: ‘We hebben dit samen gedaan en samen bereikt. Door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar.’ Alles hangt nu dus af van hoe het coronavirus zich gaat ontwikkelen tijdens de zomervakantie. Onze scholen blijven daarom rekening houden met verschillende scenario’s, zodat we ook op een onverhoopte negatieve ontwikkeling zijn voorbereid. Uiteraard houden we in die plannen ook rekening met de ervaringen van ouders en leerlingen met het afstandsonderwijs binnen SOML.

Voor nu hopen we dat iedereen in goede gezondheid en op prettige wijze dit wel heel bijzondere schooljaar kan afsluiten. Succes met de laatste loodjes, hou vol en voor alle geslaagden: geniet van jullie diploma-uitreiking!

 

Update 16 | Leerlingenvervoer

Geplaatst: 28 mei, 21.42 uur | Laatst bijgewerkt: 21 augustus, 13.15 uur
Op 2 juni gaan onze scholen weer open. We moeten dan allemaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het is ook belangrijk dat het niet te druk wordt in de bussen en treinen. Daarom zijn er landelijke afspraken gemaakt. Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. Als dat echt niet kan, dan kunnen ouders/verzorgers hun kind(eren) met de auto brengen en halen. Sinds 1 juli mogen dan ook weer vrienden meerijden. Het dragen van een mondkapje wordt dan geadviseerd.

Openbaar vervoer: alleen als het echt nodig is

Lukt het niet om lopend of met de fiets naar school te komen? En lukt brengen en halen ook niet?  Dan mogen leerlingen gebruik maken van de bus of de trein. Daarin moet iedereen vanaf 13 jaar altijd een echt mondkapje dragen. De school zorgt ervoor dat leerlingen zoveel mogelijk buiten de spits kunnen reizen. Zo kunnen mensen die een essentieel beroep hebben, ook veilig blijven reizen.

Geen schoolbussen

In Limburg organiseert Arriva het openbaar vervoer. Onze scholen zijn daarom afhankelijk van de beslissingen van Arriva. Zij geven aan dat de meeste treinen vanaf 1 juni weer de dienstregeling volgen. Er gaan dan ook weer meer bussen rijden. In die treinen en bussen mag iedereen instappen*. Er rijden dus geen speciale schoolbussen. Omdat iedereen 1,5 meter afstand moet houden, kan een bus sneller ‘vol’ zitten. Dan zal de bus de halte voorbij rijden. Arriva heeft beloofd dit goed in de gaten te houden. Zo kan Arriva extra bussen inzetten als dat nodig is. Op arriva.nl vind je altijd de dienstregeling van dat moment.

*Natuurlijk reizen we alleen als het echt nodig is. 

Update 15 | Maatregelen heropening schoolgebouwen

Geplaatst: 27 mei, 22.56 uur
Vanaf 2 juni zullen onze schooldeuren weer wagenwijd openstaan. Letterlijk, omdat we elkaar alleen op die manier voldoende afstand kunnen geven. Maar vooral ook omdat we blij zijn dat er (in beperkte mate) weer ontmoeting kan plaatsvinden op onze scholen. De afgelopen weken is er keihard gewerkt zodat we leerlingen en collega’s vanaf volgende week veilig kunnen verwelkomen. Wat je mag en kunt verwachten kun je inmiddels in de veel gestelde vragen op deze site terugvinden. En natuurlijk zullen de scholen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden.

Naast al deze werkzaamheden, ging en gaat het afstandsonderwijs door. Sharon Corten (docent Engels op BC Broekhin Roermond), en Thieu Kikken, bestuursvoorzitter van SOML, schoven afgelopen woensdag samen met Jens Gigase (bestuurslid LAKS) aan bij L1 Avondgasten. Samen kijken ze terug op de afgelopen periode, en blikken vooruit op de aanstaande heropening.

Belangrijke contacten

RIVM (of bel 088 – 1351, tussen 08.00 – 20.00 uur)
GGD Limburg-Noord (088 – 119 19 90, bereikbaar tussen 8.30 – 17.00 uur)
Testen op corona (of bel 0800 – 1202, tussen 08.00 – 20.00 uur)
• Testen op corona met voorrangsprocededure voor medewerkers met ondertekende verklaring: 0800 – 8101 (tussen 07.30 – 20.00 uur)
• Rijksoverheid (veel gestelde vragen over het coronavirus en middelbaar onderwijs)
College voor Toetsen en Examens
• Is de Nederlandse taal lastig? Steffie helpt je verder.
• Is de Nederlandse taal lastig? Sarah legt uit hoe zij haar kinderen helpt.
• Information about the coronavirus in Arabic (فيروس كورونا)Chinese (冠狀-病毒), English (the coronavirus), Farsi (ویروس کرونا:)French (Le Coronavirus)Polish (Koronawirus)Somali (Caabuqa Cor-ona), Spanish (coronavirus), Tygrinia (ኮሮና – ቫይረስ) and Turkish (Koronavirüsü).

Archief

Update 14 – ‘Anderhalvemeter-scholen’ vanaf 2 juni open – 19 mei
Update 13 – Aanloop naar heropening voortgezet onderwijs – 13 mei
Update 12 – Update n.a.v. persconferentie dinsdag 21 april
• Update 11 – Slaagzak-regeling 2020 bekend – 8 april 2020
• Update 10 – Maatregelen verlengd tot en met 28 april – 31 maart
• Update 9 – Centrale examens gaan niet door – 24 maart
• Update 8 – Minister Slob ‘Schoolexamens gaan door’ – 17 maart
• Update 7.2 – SOML-scholen gaan digitaal lesgeven (n.a.v. persconferentie) – 15 maart
• Update 7.1 – SOML-scholen gaan digitaal lesgeven – 15 maart
Update 6 – Update n.a.v. persconferentie donderdag 12 maart
• Update 5 – Reizen uitgesteld & lesmaterialen en devices altijd mee naar huis – 12 maart
• Update 4 – Roermond On Stage uitgesteld – 11 maart
Update 3 – Coronavirus, preventie en eventuele consequenties – 10 maart
Update 2 – Aanvullende adviezen RIVM – 9 maart
Update 1 – Coronavirus vastgesteld in Roermond – 8 maart

Deel dit bericht via: