Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina houden wij medewerkers, ouders en leerlingen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Stichting Onderwijs Midden-Limburg over (de gevolgen van) het nieuwe coronavirus Covid-19. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, wordt deze pagina z.s.m. bijgewerkt. Daarbij onderhouden we nauw contact met GGD Limburg-Noord, het RIVM, onze arbo-artsen, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kijk hier voor de antwoorden op de veel gestelde vragen (laatst bijgewerkt: 8 juli 2020).

Update 17 | Update n.a.v. persconferentie: verdere versoepeling maatregelen na zomervakantie

Geplaatst: 24 juni, 19.54 uur | Laatst bijgewerkt: 8 juli, 13.35 uur
Middelbare scholen mogen na de zomervakantie weer volledig opengaan. Leerlingen hoeven dan geen anderhalve meter afstand meer te houden tot elkaar. Wel moeten de leerlingen nog altijd voldoende afstand houden tot medewerkers. Dat heeft het kabinet vanavond besloten op basis van de nieuwste adviezen van deskundigen. Wat zal het fijn zijn om iedereen weer samen op school te mogen verwelkomen!*

Terugblik

Na weken van afstandsonderwijs ontvangen we sinds 2 juni weer leerlingen op school. Helaas kunnen niet alle leerlingen tegelijkertijd op school zijn, omdat iedereen anderhalve meter afstand moet houden tot elkaar. Daar komt héél veel bij kijken: alleen al het maken van aangepaste roosters is een hele klus. Het kan dus soms best lastig zijn, maar iedereen doet ontzettend z’n best en dat is mooi om te zien!

Versoepeling

Nu leerlingen vanaf augustus geen afstand meer tot elkaar hoeven te houden, wordt het makkelijker om het onderwijs weer meer op school plaats te laten vinden. Daar zijn we maar wat blij mee! Maar:

  • Leerlingen moeten nog altijd 1,5 meter afstand houden tot onderwijsmedewerkers;
  • Docenten en ondersteunend personeel dienen onderling ook 1,5 meter afstand te houden;
  • Hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht;
  • Bij klachten moeten leerlingen en medewerkers nog altijd thuisblijven (en indien van toepassing getest worden). Heb je last van chronische verkoudheid of hooikoorts? Wanneer de klachten niet anders zijn dan je gewend bent, dan mag je gewoon naar school komen. Wijken de klachten af? Blijf dan thuis en/of laat je testen door de GGD. In specifieke situaties kan de GGD verder uitsluitsel bieden.
  • Leerlingen en medewerkers die behoren tot een risicogroep of die huisgenoten hebben die tot een risicogroep behoren kunnen indien nodig en na overleg nog altijd worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
  • Contactmomenten moeten worden beperkt door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden.
  • De regels voor vervoer blijven grotendeels van kracht: leerlingen gaan dus nog altijd zoveel mogelijk op de fiets of lopend. Scholen dienen ervoor te zorgen dat leerlingen die echt afhankelijk zijn van het OV, ook na de vakantie zoveel mogelijk buiten de spits kunnen reizen.

De versoepeling brengt dus ook nog altijd uitdagingen met zich mee. Gedeeltelijk online onderwijs blijft daarom tot de mogelijkheden behoren. Het ministerie van OCW zal samen met het onderwijs kijken wat er volgend schooljaar nodig is om alles in goede banen te leiden. Ook de VO-raad kwam dinsdag 30 juni met nieuwe richtlijnen. Daar spelen onze scholen uiteraard op in.

Ingangsdatum

Hoewel de aangekondigde versoepelingen officieel vanaf 1 juli gelden, is het volgens de minister-president niet de bedoeling dat de scholen nu nog snel het roer omgooien. Vooralsnog houden we dan ook vast aan de huidige situatie, en zullen we de aanwijzingen van de VO-raad en het ministerie van OCW blijven volgen. Houd altijd voor de meest actuele stand van zaken de veel gestelde vragen in de gaten op deze pagina.

Activiteiten

Inmiddels is duidelijk dat de regels rondom bijvoorbeeld diploma-uitreikingen ook versoepeld zijn. Niet alleen hoeven leerlingen geen afstand meer tot elkaar te houden, maar vanaf 1 juli zijn er ook weer meer mensen welkom tijdens openbare evenementen. Wel moeten altijd de hygiënemaatregelen van het RIVM en de regels van de rijksoverheid worden opgevolgd. Voor diploma-uitreikingen die binnen plaatsvinden geldt op dit moment het volgende:

  • Is het mogelijk om vooraf een zitplaats te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats? Dan mogen er meer dan 100 personen bij elkaar komen, zolang ouders en medewerkers maar 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar en de leerlingen.
  • Is er geen sprake van zitplaatsen met reservering én een gezondheidscheck? Dan mogen er maximaal 100 mensen in een binnenruimte aanwezig zijn. Ook dan geldt dat men altijd 1,5 meter afstand moet kunnen houden.

Voor buitenlocaties met vaste zitplaatsen, gezondheidscheck en reservering geldt geen maximumaantal gasten meer. Voorwaarde is wel dat iedereen altijd 1,5 meter afstand kan houden. Is het niet mogelijk om buiten een vaste zitplek te reserveren of wordt er geen gezondheidscheck uitgevoerd? Dan geldt een maximumaantal van 250 personen (onder dezelfde voorwaarden).

*Onder voorbehoud

Het is belangrijk om te vermelden dat dit besluit onder voorbehoud is genomen. Zoals de minister-president het vanavond zei: ‘We hebben dit samen gedaan en samen bereikt. Door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar.’ Alles hangt nu dus af van hoe het coronavirus zich gaat ontwikkelen tijdens de zomervakantie. Onze scholen blijven daarom rekening houden met verschillende scenario’s, zodat we ook op een onverhoopte negatieve ontwikkeling zijn voorbereid. Uiteraard houden we in die plannen ook rekening met de ervaringen van ouders en leerlingen met het afstandsonderwijs binnen SOML.

Voor nu hopen we dat iedereen in goede gezondheid en op prettige wijze dit wel heel bijzondere schooljaar kan afsluiten. Succes met de laatste loodjes, hou vol en voor alle geslaagden: geniet van jullie diploma-uitreiking!

 

Update 16 | Leerlingenvervoer

Geplaatst: 28 mei, 21.42 uur
Op 2 juni gaan onze scholen weer open. We moeten dan allemaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het is ook belangrijk dat het niet te druk wordt in de bussen en treinen. Daarom zijn er landelijke afspraken gemaakt. Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. Als dat echt niet kan, dan kunnen ouders/verzorgers hun kind(eren) ook met de auto brengen en halen. Er mag dan géén vriend of vriendin meerijden.

Openbaar vervoer: alleen als het echt nodig is

Lukt het niet om lopend of met de fiets naar school te komen? En lukt brengen en halen ook niet?  Dan mogen leerlingen gebruik maken van de bus of de trein. Daarin moet iedereen vanaf 13 jaar altijd een echt mondkapje dragen. De school zorgt ervoor dat leerlingen zoveel mogelijk buiten de spits kunnen reizen. Zo kunnen mensen die een essentieel beroep hebben, ook veilig blijven reizen.

Geen schoolbussen

In Limburg organiseert Arriva het openbaar vervoer. Onze scholen zijn daarom afhankelijk van de beslissingen van Arriva. Zij geven aan dat de meeste treinen vanaf 1 juni weer de dienstregeling volgen. Er gaan dan ook weer meer bussen rijden. In die treinen en bussen mag iedereen instappen*. Er rijden dus geen speciale schoolbussen. Omdat iedereen 1,5 meter afstand moet houden, kan een bus sneller ‘vol’ zitten. Dan zal de bus de halte voorbij rijden. Arriva heeft beloofd dit goed in de gaten te houden. Zo kan Arriva extra bussen inzetten als dat nodig is. Op arriva.nl vind je altijd de dienstregeling van dat moment.

*Natuurlijk reizen we alleen als het echt nodig is. 

Update 15 | Maatregelen heropening schoolgebouwen

Geplaatst: 27 mei, 22.56 uur
Vanaf 2 juni zullen onze schooldeuren weer wagenwijd openstaan. Letterlijk, omdat we elkaar alleen op die manier voldoende afstand kunnen geven. Maar vooral ook omdat we blij zijn dat er (in beperkte mate) weer ontmoeting kan plaatsvinden op onze scholen. De afgelopen weken is er keihard gewerkt zodat we leerlingen en collega’s vanaf volgende week veilig kunnen verwelkomen. Wat je mag en kunt verwachten kun je inmiddels in de veel gestelde vragen op deze site terugvinden. En natuurlijk zullen de scholen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden.

Naast al deze werkzaamheden, ging en gaat het afstandsonderwijs door. Sharon Corten (docent Engels op BC Broekhin Roermond), en Thieu Kikken, bestuursvoorzitter van SOML, schoven afgelopen woensdag samen met Jens Gigase (bestuurslid LAKS) aan bij L1 Avondgasten. Samen kijken ze terug op de afgelopen periode, en blikken vooruit op aanstaande heropening.

Update 14 | ‘Anderhalvemeter-scholen’ vanaf 2 juni open

Geplaatst: 19 mei, 20.52 uur
Vanavond heeft minister-president Rutte in een persconferentie bekend gemaakt dat middelbare scholen vanaf dinsdag 2 juni hun deuren weer mogen openen voor onze leerlingen. Daar komt veel bij kijken, maar we zijn blij dat er in beperkte mate weer ontmoeting op school mag plaatsvinden.

Stichtingsbreed zijn er de afgelopen weken al veel voorbereidingen getroffen. Daarbij hebben wij ons gebaseerd op het (voorlopige) protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’. Scholen hebben daarmee bekeken wat er precies nodig is om weer open te gaan. De komende twee weken zal alles verder startklaar worden gemaakt. Benieuwd naar wat je mag en kunt verwachten vanaf 2 juni? Houd dan onze website en de berichtgeving van de school in de gaten.

We kijken goed naar hoe we het beste gehoor kunnen geven aan de boodschap van de minister-president. Want het organiseren van een “anderhalve-meter-school” met veel randvoorwaarden is een pittige opdracht. Een opdracht die héél veel vraagt van alle medewerkers, ouders en leerlingen. Kwaliteit en uitvoerbaarheid staan daarbij voorop. Eén ding is zeker: we blijven er samen het beste van maken.

Hoewel iedereen dus een grote pluim verdient, gaf de minister-president dit keer speciaal een groot compliment aan alle jongeren. Want ook jullie laten een enorm aanpassingsvermogen zien. Het land staat op z’n kop. De een heeft daar meer moeite mee dan de ander. En dat is helemaal niet erg. We doen het toch maar mooi met z’n allen. Dat gaan we zeker volhouden met de inbreng van jullie. Daar staan we altijd voor open, maar nu is deze extra belangrijk. We geven dan ook graag de uitdaging van premier Rutte door aan onze leerlingen. Kom met ideeën, lever opbouwende kritiek en discussieer over school en de toekomst. Jullie toekomst. Praat erover op of met school, of mail ons via soml@soml.nl.

Update 13 | Aanloop naar heropening voortgezet onderwijs

Geplaatst: 13 mei, 16.10 uur
Op 2 juni aanstaande gaan onze scholen zeer waarschijnlijk weer open. Er is nog veel onduidelijk, maar het uitgangspunt in dit scenario is helder: de scholen gaan open voor álle leerlingen, waarbij moet worden voldaan aan de RIVM-regels. Daar komt nogal wat bij kijken. Wij gaan uit van het voorlopig protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’. Uiterlijk 20 mei weten we of deze maatregelen nog aangepast worden. Na die datum zullen we dan ook laten weten welke maatregelen er o.a. zijn en worden getroffen. Benodigde materialen worden nu al SOML-breed aangeschaft, en acties op scholen worden in overleg met de MR uitgezet. Altijd in het belang van de leerling, maar ook met de grootst mogelijke aandacht voor de gezondheid en het welzijn van ons allen.

Update 12 | Update n.a.v. persconferentie dinsdag 21 april

Geplaatst: 21 april, 20.00 uur
Op dinsdagavond 21 april maakte minister-president Rutte bekend dat middelbare scholen nog tot en met in ieder geval 1 juni gesloten zullen blijven. Dat betekent dat onze scholen voorlopig nog afstandsonderwijs blijven aanbieden, waarbij indien nodig schoolexamens op school mogen worden afgenomen (met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen).

Tegelijkertijd vroeg de minister-president “het voortgezet onderwijs zich voor te bereiden op een anderhalve meter-school”. Onze directeuren en het College van Bestuur steken daarom morgenvroeg (woensdagochtend 22 april) direct digitaal de koppen bij elkaar om te overleggen hoe onze scholen de komende tijd blijven en gaan handelen. Met die informatie gaan de schoolteams deze week verder aan de slag. Daarover zullen zij jullie later informeren.

“Samen komen we deze moeilijke periode te boven”
Nog bijna zes weken afstandsonderwijs. Nog bijna zes weken geen leerlingen, collega’s of klasgenoten om ons heen. Dat vormt voor bijna eenieder van ons een bijzondere uitdaging. De minister-president (h)erkende gevoelens van “ongeduld”, maar hij gaf ook terecht aan dat de volksgezondheid voor al het andere gaat. Daar geven wij hem groot gelijk in, maar het verandert natuurlijk niets aan de huidige situatie. Daarom delen we als hart onder de riem graag onze vakantieboodschap met jullie:

“Dinsdagavond [zaten] velen van ons aan de televisie gekluisterd zijn in afwachting van wat onze minister-president te melden heeft. We leven in onzekere tijden, maar juist daarom – en niet ‘desondanks’ – willen wij jullie nu een mooie, zonnige meivakantie in goede gezondheid toewensen.

Want wat hebben alle collega’s, ouders en leerlingen een enorme prestatie geleverd de afgelopen weken. Nu de meivakantie is begonnen, willen wij jullie graag nogmaals bedanken voor de gigantische flexibiliteit en inzet de afgelopen weken. Het gaat heel vaak héél goed, maar dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. Velen van jullie zorgen immers ook voor / maken zich ook zorgen om het gezin, familie en vrienden. Wij willen iedereen die het deze periode om welke reden dan ook nodig heeft, heel veel kracht en sterkte wensen. Want soms gaat het (l)even niet zoals gehoopt. Toch zetten jullie door en tonen inventiviteit, begrip én eerlijkheid. Van stilstand of achteruitgang is volgens ons dan ook geen sprake: we leren op dit moment allemaal onze eigen lessen. En dat maakt jullie stuk voor stuk kanjers, óók als het tegenzit.

Enkele weken geleden had onze minister-president de volgende boodschap: “Samen komen we deze moeilijke periode te boven”. Dat laten we in Midden-Limburg meer dan eens zien. De meivakantie is jullie dan ook ongelooflijk gegund. Geniet ervan. Geniet (indien nodig op afstand) van elkaar. En bovenal: zorg goed voor jezelf en elkaar. Jullie zijn goud waard.”

Belangrijke contacten

RIVM
GGD Limburg-Noord (088 – 119 19 90, bereikbaar tussen 8.30-17.00 uur)
• Landelijk informatienummer (0800 – 1351, tussen 8.00-20.00 uur)
• Rijksoverheid (veel gestelde vragen over het coronavirus en middelbaar onderwijs)
• Rijksoverheid (veel gestelde vragen over het coronavirus en de examens)
College voor Toetsen en Examens
• Is de Nederlandse taal lastig? Steffie helpt je verder.
• Is de Nederlandse taal lastig? Sarah legt uit hoe zij haar kinderen helpt.
• Information about the coronavirus in Arabic (فيروس كورونا)Chinese (冠狀-病毒), English (the coronavirus), Farsi (ویروس کرونا:)French (Le Coronavirus)Polish (Koronawirus)Somali (Caabuqa Cor-ona), Spanish (coronavirus), Tygrinia (ኮሮና – ቫይረስ) and Turkish (Koronavirüsü).

Archief

• Update 11 – Slaagzak-regeling 2020 bekend – 8 april 2020
• Update 10 – Maatregelen verlengd tot en met 28 april – 31 maart
• Update 9 – Centrale examens gaan niet door – 24 maart
• Update 8 – Minister Slob ‘Schoolexamens gaan door’ – 17 maart
• Update 7.2 – SOML-scholen gaan digitaal lesgeven (n.a.v. persconferentie) – 15 maart
• Update 7.1 – SOML-scholen gaan digitaal lesgeven – 15 maart
Update 6 – Update n.a.v. persconferentie donderdag 12 maart
• Update 5 – Reizen uitgesteld & lesmaterialen en devices altijd mee naar huis – 12 maart
• Update 4 – Roermond On Stage uitgesteld – 11 maart
Update 3 – Coronavirus, preventie en eventuele consequenties – 10 maart
Update 2 – Aanvullende adviezen RIVM – 9 maart
Update 1 – Coronavirus vastgesteld in Roermond – 8 maart

Deel dit bericht via: