Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Directiewijzigingen Connect College & St. Ursula

Aan het eind van schooljaar 2018-2019 werd Lucien Kester, locatiedirecteur van Sint Ursula Horn, helaas geconfronteerd met een langdurig ziekteproces. In goed overleg met de schoolleiding van het Connect College werd Danny Hermans, locatiedirecteur van het Connect College havo/vwo, door ons bereid gevonden om als waarnemend-directeur de taken van Lucien tijdelijk te gaan vervullen.

In overleg met het CvB en Danny Hermans heeft Raymond Verjans, locatiedirecteur Connect College vmbo, vanaf dat moment als schoolbrede directeur de leiding over het gehele Connect College op zich genomen. Het managementteam heeft hem hierin op aangepaste wijze ondersteund.

De verwachting was dat deze waarnemingen ongeveer een half jaar zou duren. Helaas werd deze periode door de invloeden van de corona-crisis verlengd. Er werd daarom besloten om de tijdelijke taken van Danny en Raymond te verlengen tot het einde van schooljaar 2019-2020.

Benoemingen

Enkele weken geleden bleek dat de vervangingen langer dan verwacht zouden gaan duren. Er moest dus worden gezocht naar een passend vervolg. De belangen van zowel Sint Ursula als Connect College vroegen om een zorgvuldige afweging. Het College van Bestuur van Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft met de betrokken directeuren en managementteams de mogelijke scenario’s besproken. Dit heeft geleid tot de volgende besluiten van het College van Bestuur, ingaande per 1 augustus 2020:
• Lucien Kester keert niet terug als directeur van Sint Ursula, maar hoopt en verwacht in het schooljaar 2020-2021 terug te kunnen keren binnen SOML.
• Danny Hermans wordt benoemd tot directeur van Sint Ursula (Heythuysen en Horn).
• Raymond Verjans wordt benoemd tot directeur van Connect College (vmbo/havo/vwo).

Toekomst

Door medische omstandigheden moet Lucien nu helaas terugtreden als directeur van Sint Ursula, neemt Danny na 20 mooie jaren afscheid van ‘zijn’ Connect College en kijkt hij uit naar een mooie nieuwe uitdaging, en is Raymond directeur van het gehele Connect College geworden. SOML is verheugd en trots dat men samen zo’n complexe situatie op deze wijze vorm heeft kunnen geven. Daarmee is nieuw perspectief gecreëerd voor de komende jaren.

In het bijna voorbije schooljaar hebben tevens vele medewerkers van beide scholen zeer veel extra inspanningen geleverd. Het CvB dankt alle betrokkenen voor hun extra inzet, flexibiliteit en de zeer positief verlopen samenwerking. Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft er dan ook alle vertrouwen in dat Sint Ursula en Connect College op deze manier verder kunnen werken aan een mooie toekomst: Danny en Raymond wensen we hierbij veel succes, en Lucien wensen we vooreerst een voorspoedig en goed herstel.

Deel dit bericht via: