Stichting Onderwijs Midden-Limburg

SOML-Onderwijsdag boordevol training van en voor medewerkers

SOML-Onderwijsdag boordevol training van en voor medewerkers

De vierde SOML-Onderwijsdag heeft een andere opzet dan voorgaande jaren. De editie van donderdag aanstaande biedt trainingen van een halve en een hele dag. Hiermee investeert de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) in de professionalisering van haar circa 900 medewerkers, die met hun kennis en ervaring de leerling centraal zetten.

In het meerjarenbeleidsplan van SOML zijn ‘het leren van de leerling’ en professionalisering van medewerkers twee van de vier belangrijkste pijlers. Daarom ziet het bestuur de jaarlijkse SOML-Onderwijsdag als een investering in zowel medewerkers als leerlingen.

De nieuwe opzet komt voort uit de behoefte aan docenten en andere medewerkers aan verdieping en evaluatie. De trainingen en workshops worden aangeboden voor en vaak door medewerkers en bieden naast vakinhoudelijke expertise en intervisie ook handvatten inzake pedagogiek, didactiek, onderwijsvernieuwing, persoonlijk leren van leerlingen.

Leren in ontmoeting
Dit jaar kunnen medewerkers kiezen uit ruim 70 workshops van een dagdeel of een dag, gehouden op de aangesloten scholen, vervolgonderwijs of bij bedrijven en organisaties in de hele provincie. De thema’s variëren van omgaan met agressie, promoveren bij het Welten-Instituut, de Meinweg als klaslokaal en er zijn bedrijfsbezoeken aan bijvoorbeeld justitiële jeugdzorg in Cadier in Keer. Verder wordt intervisie voor bepaalde secties gefaciliteerd.

De informele afsluiting is ‘s avonds in de ECI met optredens met onder anderen een oud-leerling en een medewerker met zijn band.. Een leuk extraatje voor medewerkers. Het College van Bestuur vindt het belangrijk om ook in deze uitdagende tijden van krimp van het aantal leerlingen te investeren in medewerkers.

HEYY by SOML
HEYY by SOML is een innovatief professionaliseringsplatform van SOML, met de focus op leren, anderen ontmoeten en jezelf ontwikkelen in de scholen van SOML. Het HEYY-team ‘ontzorgt’ de scholen organisatorisch en biedt medewerkers en scholen de kans om zich vooral te richten op de inhoudelijke kant van professionalisering en kwaliteitsverbetering.

Aanvankelijk waren de trainingen van HEYY by SOML vooral aanbodgericht. Inmiddels heeft HEYY by SOML de doorontwikkeling gemaakt van aanbodgericht naar vraaggericht en zijn er jaarlijks tientallen trainingen en workshops die gericht zijn op de vraag van de medewerkers. Vaksecties hebben elkaar school overstijgend gevonden, door de korte lijntjes is een vervolgafspraak zó gemaakt. Zo is er een mooie leergemeenschap ontstaan rondom leervraaggericht aanbod. Met deelname aan een leergemeenschap groeit het SOML-gevoel, de verbinding en professionele houding. Een belangrijke uitdaging voor de toekomst en een volgende stap, is om nog meer (informele) netwerken en spontane ontmoetingen te faciliteren.

Expertise in huis delen
“Leervragen van de medewerkers staan centraal en er is zoveel expertise in huis dat we bijna nooit voor een workshop buiten Limburg hoeven te zoeken”, zegt relatiemanager Alexandra Smeets. “Het is een heel efficiënte inkoop van trainingen als je deze met elkaar ontwikkelt nadat je eerst leervragen hebt opgehaald. We kijken eerst of we intern deze expertise in huis hebben en anders kopen we extern op maat in.” Dat gebeurt bijvoorbeeld bij thema’s als jongeren en gamen, curriculumvernieuwing en de balans werk-privé.

Voor meer informatie zie website https://www.soml.nl/heyy/

Deel dit bericht via: