Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Stagiaire onderwijskunde/onderwijswetenschappen

LEREN DOOR ONTDEKKEN, DOEN EN ONTMOETEN

Vacature STAGIAIRE ONDERWIJSKUNDE/ONDERWIJSWETENSCHAPPEN

Wat houdt de opdracht in?
Vanaf 1 augustus 2017 is de zogenaamde Wet beroep leraar van kracht. Het doel van de wet is om de positie van de leraar te versterken; leraren moeten zelf kunnen bepalen hoe lesgegeven moet worden, welke methodes gebruikt moeten worden en hoe en hoe vaak er getoetst moet worden. Het is de bedoeling dat op deze wijze de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd.

Eén van de aspecten van de nieuwe Wet is het opstellen van een professioneel statuut
In het professioneel statuut staan concrete afspraken over het respecteren van de professionele ruimte van de leraar. De leraar heeft inspraak op
– de inhoud van de lesstof,
– de middelen die daarbij worden gebruikt,
– hoe de lesstof wordt aangeboden.
Daarbij heeft de leraar voldoende te zeggen over de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en hoe dat wordt uitgevoerd. Hieronder valt ook de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders. Ook worden er afspraken gemaakt over het onderhouden van de bekwaamheid van de leraren als onderdeel van het team.

De stagiaire brengt in beeld op welke wijze op dit moment wordt omgegaan met de professionele ruimte van de leraar binnen de diverse locaties van onze Stichting en geeft advies op welke wijze SOML vorm en inhoud kan geven aan een professioneel statuut.

Wie zijn wij?
We bieden met 1.000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8.000 leerlingen. We gaan het onderwijs persoonlijker maken en willen jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor.
Dankzij persoonlijk leren bieden wij al onze leerlingen de ruimte om hun eigen keuzes te maken. De kern van persoonlijk leren is: leren in ontmoeting.

Kijk voor meer info op onze website: www.soml.nl

Wat bieden wij?
Een uitdagende opdracht voor een stagiaire onderwijskunde die zelfstandig de scholen ingaat en kennis gaat maken met een ambitieuze voortgezet onderwijsorganisatie in Midden-Limburg.
De stagiaire ontvangt een vergoeding van € 350,= bruto per maand en wordt begeleid vanuit de centrale stafdienst van SOML.

Interesse in deze stage-opdracht?
Heb je interesse in deze stage-opdracht of wil je graag meer informatie neem dan contact op met Monique Dings, strategisch HRM-adviseur via de e-mail m.dings@soml.nl of telefonisch 06 – 52347419.