Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Docent Latijn en Grieks

Het bestuur van de Stichting Onderwijs Midden Limburg roept voor de onder haar ressorterende gymnasia sollicitanten op voor het vervullen van bovenstaande vacature voor komend schooljaar (2018-2019). Een sollicitatiebrief met curriculum vitae en referenties kunt u richten aan dhr. Marc Demandt, adjunct-directeur van het Bisschoppelijk College Broekhin.

Inleiding
De SOML-scholen staan voor goed onderwijs, met een duidelijke missie: iedere leerling kan rekenen op het beste onderwijs dat bij hem past. De route die SOML hiervoor kiest is persoonlijk leren. De leerling krijgt de ruimte om zijn eigen keuzes te maken en zijn eigen talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen. Om hier inhoud aan te geven is de leraar de onmisbare en belangrijkste schakel binnen de scholen.
SOML is en blijft op zoek naar leraren die passen binnen deze missie en visie en die een bijdrage kunnen leveren aan deze blijvende ontwikkeling.

De Stichting Onderwijs Midden Limburg hecht grote waarde aan gymnasium-onderwijs en heeft een viertal gymnasium-locaties binnen de regio Roermond: het Bisschoppelijk College Broekhin, het Connect College, Lyceum Schöndeln en scholengemeenschap Sint Ursula. Deze gymnasia willen het onderwijs op de scholen onderling verbinden om de kwaliteit blijvend te verbeteren en af te stemmen op de individuele vraag van deze doelgroep.

Inhoud vacature
De Stichting Onderwijs Midden Limburg roept sollicitanten op voor de vacature docent Latijn en/of Grieks 1e graads met een omvang van 1,0000 fte.

Van een kandidaat verwachten wij dat hij/zij een verbindende en inspirerende rol speelt in de gymnasia van onze stichting, zowel in lessen als bij activiteiten buiten lessen.

Wij ontvangen uw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 15 mei 2018.

Voor meer informatie over de vacature: dhr. M.T.E.A.M. Demandt, adjunct-locatiedirecteur.