Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Wet Beroep Leraar en lerarenregister

Onderwijsprofessionals werken iedere dag keihard om het onderwijs nog verder te verbeteren. Om daaraan bij te dragen is vanaf 1 augustus 2017 de wet ‘Beroep leraar en lerarenregister’ (WBL) in werking getreden. Vanaf dat moment hebben we één jaar de tijd om het instrument lerarenregister klaar te maken, zodat vanaf 1 augustus 2018 iedere leraar zichzelf kan vinden in het register. Zoals bij iedere belangrijke wet, is er veel om te doen. Dat is belangrijk, omdat de wet nogal wat betekent voor zowel de docenten als ook de schoolleiding. Wat gaat de wet inhouden voor jou, voor de schoolleiding en voor onze scholen?


In de wet wordt het beroep leraar verankerd, de verantwoordelijkheid voor de eigen beroepskwaliteit wordt neergelegd  bij de leraren. Voor leraren betekent de wet dat zij (meer) ruimte krijgen voor verdere professionele ontwikkeling. Met in de professionele keten het lerarenregister als sluitpost.

De scholen worden hierover via verschillende kanalen  geïnformeerd. Via Heyy is een van die kanalen. Zij organiseert, in opdracht van het CvB, op iedere school voor alle medewerkers en de managementlagen die te maken hebben met WBL​ een informatiebijeenkomst.  Heyy ‘voor en door medewerkers’ heeft ook voor deze opdracht een SOML-​medewerker ​benaderd ​die de expertise heeft van Wet Beroep Leraar en Lerarenregister.

Rob Hommen, wiskundedocent en leerlingcoördinator bij Lyceum Schöndeln en hoofdbestuurder onderwijsbond AOb, vertelt in een bijeenkomst van 45 minuten over de wet ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Aan het einde van de bijeenkomst kun je aan hem vragen stellen. Mocht je onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomst op je eigen locatie bij te wonen, dan kan je ook bij een andere SOML school aanschuiven.

Praktisch

Tijdsinvestering: 1

Groepsgrootte: 100

Naam Trainer(s): Rob Hommen

Kosten Indicatie: €0