Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Trainee

De trainees van SOML zijn leraren in tekortvakken. Ze zijn binnen SOML gekoppeld aan een innovatieproject op een van de SOML-scholen. De trainees volgen een eigen trainingstraject waarin ze werken aan hun persoonlijk leiderschap, pedagogisch en didactische vaardigheden.

De trainees gaan een deel van hun tijd lesgeven in eigen vak. De rest van de tijd mogen ze besteden aan de innovatie op school. Daarmee leveren ze een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelen van onderwijs om het Persoonlijk Leren van SOML naar het volgende niveau te brengen.

De trainees worden in alles intens begeleid door een regisseur, Petra de Groot.


Trainingen 2017 – 2018 (besloten trainingen, alleen voor trainees)

30 augustus: kennismaking, groepscode, communicatiestijlen, teambuilding. Trainer: Gerda Caris.

6 september: feedback, samenwerken, leerstijlen en werkvormen. Trainers: Alexandra Smeets, Bart Peijs.

20 september: Stem en presenteren. Trainer: Ingeborg Odekerken (Odekerken Logopedie).

4 oktober: time management, werkdruk, best practice. Trainer: Gerda Caris, Bart Peijs.

25 oktober: intervisie, social media. Trainer: Rob Smeets (Advance Communications).

8 november: onderwijsvernieuwing en docentvaardigheden. Trainer: Sjef Drummen.

22 november: didactische vaardigheden en meervoudige intelligentie. Trainer: Fleur Walraven.

6 december: stem en presenteren 2. Trainer: Ingeborg Odekerken (Odekerken Logopedie).

18 januari: SOML-Onderwijsdag

Rest van het programma wordt ontwikkeld op basis van de door de trainees aangegeven leerbehoeften.