Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Kwaliteit van toetsen en beoordelen

Desirée Joosten-ten Brinke, lector Kwaliteit van toetsen en beoordelen Fontys Hogescholen, geeft donderdag 30 november 15:00-17:00 uur te Connect College de lezing Kwaliteit van toetsen en beoordelen.


In deze lezing worden manieren gepresenteerd om de summatieve toetsen meer formatief in te zetten en te zorgen voor een effectief, maar zeker ook efficiënt toets programma en wordt de wijze van integratie verder uitgewerkt.

Toetsen kunnen gebruikt worden om te bepalen of leerlingen geleerd hebben en om vast te stellen of de leerdoelen behaald worden. Dit wordt de summatieve functie van toetsen genoemd. Daarnaast kunnen toetsen ook gebruikt worden om inzichtelijk te maken wat de leerling nog niet begrijpt en te bepalen wat vervolgstappen zouden kunnen zijn om zijn of haar ontwikkeling verder te stimuleren, maar ook om in kaart te brengen wat ze nog niet beheersen. Dit betreft de formatieve functie van toetsen. Om formatief toetsen op scholen in te voeren is het belangrijk dat docenten hier samen in optrekken, zodat formatief toetsen niet een eenmans-aangelegenheid wordt, maar een gezamenlijk gedragen fundament vormt voor effectief toetsen.

Tijdens de SOML-Onderwijsdag 2018 wordt, aansluitend op deze lezing, de workshop ‘Feedback geven op het leren van leerlingen, wat werkt en wat werkt niet’.