Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Vertrek directievoorzitter Sg. Sint Ursula

Petra de Bruijn, de voorzitter van de centrale directie van Sg. Sint Ursula zal de scholengemeenschap per 1 november a.s. verlaten. Zij is benoemd tot lid van het College van Bestuur van Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland in Eindhoven. […]


Verbouwingsbudget voor project ‘Schöndeln’ toegekend

De gemeenteraad van Roermond heeft ingestemd met een budget voor de verbouwing van het gebouw van […]


Slagingspercentages eindexamen 2016-2017

SOML-breed is het slagingspercentage van de eindexamens 2016-2017 uitgekomen op 92%, een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar […]


Projectmanagementovereenkomst met Hevo getekend

5 Juli is de projectmanagement-overeenkomst tussen SOML en Hevo getekend voor het project […]


“niet meer tussen wal en schip”

Leerlingen die noodgedwongen niet naar school gaan. Het zijn er in Roermond steeds minder. De aanpak ervan werd onlangs nog geprezen […]