Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Noud Theunissen benoemd als locatiedirecteur BC Broekhin Swalmen/ Reuver

Het College van Bestuur van SOML heeft dhr. Noud Theunissen benoemd als nieuwe locatiedirecteur van BC Broekhin Swalmen/ Reuver met ingang van 1 februari 2018. […]


Hilde Kleynen benoemd als locatiedirecteur NT2 Mundium College

Het College van Bestuur heeft Hilde Kleynen benoemd als locatiedirecteur voor de locatie NT2 Mundium College. Hilde volgt daarmee Jean Beyers op die in het lopende schooljaar afscheid neemt als locatiedirecteur. Samen zullen ze zorgen voor een warme overdracht van de werkzaamheden. Wij wensen Hilde heel veel succes toe in haar nieuwe functie. […]


Vertrek directievoorzitter Sg. Sint Ursula

Petra de Bruijn, de voorzitter van de centrale directie van Sg. Sint Ursula zal de scholengemeenschap per 1 november a.s. verlaten. Zij is benoemd tot lid van het College van Bestuur van Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland in Eindhoven. […]


Verbouwingsbudget voor project ‘Schöndeln’ toegekend

De gemeenteraad van Roermond heeft ingestemd met een budget voor de verbouwing van het gebouw van […]


Slagingspercentages eindexamen 2016-2017

SOML-breed is het slagingspercentage van de eindexamens 2016-2017 uitgekomen op 92%, een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar […]