Stichting Onderwijs Midden-Limburg

SOML toont goede voorbeeld in wijze aanbieden scholing ‘Veiligheid”

VOION (Arbeidsmarkt en opleidingsfonds voortgezet onderwijs) en Parels uit de regio herkennen een best practice in de aanpak van SOML met betrekking tot de wijze waarop wij onze mensen scholen op het gebied van sociale en fysieke veiligheid. […]


Agora bij St. Ursula Heythuysen

Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan, maar met ingang van het komend schooljaar start SOML ook bij St. Ursula Heythuysen met Agora […]


Voorlopig ontwerp Greswarenfabriek goedgekeurd, op naar het definitieve ontwerp

Op 15 november is het voorlopig ontwerp van de Greswarenfabriek gepresenteerd aan de stuur- en projectgroep Greswarenfabriek. […]


Noud Theunissen benoemd als locatiedirecteur BC Broekhin Swalmen/ Reuver

Het College van Bestuur van SOML heeft dhr. Noud Theunissen benoemd als nieuwe locatiedirecteur van BC Broekhin Swalmen/ Reuver met ingang van 1 februari 2018. […]


Hilde Kleynen benoemd als locatiedirecteur NT2 Mundium College

Het College van Bestuur heeft Hilde Kleynen benoemd als locatiedirecteur voor de locatie NT2 Mundium College. Hilde volgt daarmee Jean Beyers op die in het lopende schooljaar afscheid neemt als locatiedirecteur. Samen zullen ze zorgen voor een warme overdracht van de werkzaamheden. Wij wensen Hilde heel veel succes toe in haar nieuwe functie. […]